Mou knihu si můžete pořídit ZDE

Zbavuji se některých věcí: knihy, učebnice, oblečení, šperky... Pokud byste měli zájem: ZDE


Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Vánoční čarování

23. prosince 2011 v 16:37 | Adri |  Kouzla/modlitby
Abyste věděli, všechny zvyky co se mají dělat o Vánocích, se převzali z původního svátku Zimního slunovratu, který slavili téměř všichni pohané. Jsou to malé rituály, kouzla, věštění, které by člověk měl brát určitě jako magii. Pokud jste zvyky zapomněli, zde je máte ve skutečnosti:

ZLATÉ PRASÁTKO


Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odměnu o Štědrém večeru těm, kdo se po celý den až do východu první večerní hvězdy postí. tento zvyk patří k těm nejtajemnějším a dodnes není tato vánoční tradice zcela objasněna. Prase však bylo v předkřesťanských dobách symbolem slunce a o zimním slunovratu, na který připadají křesťanské Vánoce, se sluneční kotouč ujímá vlády a noci se pomalu zkracují. Protože půst o Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu, pomáhaly prasátku hlídat děti i méně laskavé vánoční bytosti. Dohlížel na ně "svatý šprech", který by prý nezaváhal nezbedovi provrtat bříško, aby se přesvědčil na vlastní oči, že je skutečně prázdné.

ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK


U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se zdravím jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého. Vánoční tradice a zvyky - ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.

LITÍ OLOVA

Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však za obou světových válek byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk málem upadl v zapomnění. Ani dnes není tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je opatříme v prodejnách rybářských potřeb. Tam můžeme nakoupit olůvka, která se používají jako zátěž na vlasec. Olůvka roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po 5 minutách a teprve potom je můžeme vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští. Stejně jako u lodiček je důležité položit jasně a srozumitelně formulovanou otázku. Výklady mohou být různé, ale tady je několik základních.
ZÁKLADNÍ TVARY:
 • čáry rovné - spokojený, klidný život
 • čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
 • čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
 • kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
 • kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
 • dva kruhy - svatba
 • dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
 • ovál - sňatek z lásky
 • čtverec - harmonický život
 • trojúhelníky - štěstí v podnikání
 • jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
 • dva kříže - zajištěné stáří
 • mřížky - vězení
 • zvířata - buď milosrdný
 • hadi - nepřátelství, zrada
 • hvězdy - úspěch ve všem
 • květiny - láska, rodinné štěstí
 • stromy - dlouhá životní cesta
Nenašli jste tady tvar, který jste hledali? Nevadí, vše závisí na vaší fantazii a schopnosti číst ve vlastním podvědomí.

POUŠTĚNÍ OŘECHOVÝCH LODIČEK

Budoucnost se dá předpovídat i z plujících skořápek se zapálenými svíčkami. Majitele skořápky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se skořápka drží při kraji nádoby, její vlastník bude také spíše sedět doma. Jestliže ale skořápka pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.
A co všechno mohou lodičky prozradit ?
 • zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
 • se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
 • se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
 • utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance
 • se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý
 • se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
 • se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od života chcete
 • se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný citový vztah
 • sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte

JMELÍ - vánoční tradice a zvyky

Zatímco zdobení vánočního stromku je vánoční tradice relativně mladá, zvyk rozvěšovat o Vánocích jmelí má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové mu přičítali léčivé a kouzelné vlastnosti. A v dalších obdobích pak bylo považováno za rostlinu pomáhající proti bleskům, nemoci a čarodějné moci. Jmelí platí také za rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce štěstí a plodnost.

VÁNOČNÍ BETLÉM - vánoční tradice a zvyky

Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a jesliček. První jesle údajně posvětil při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že jesličky poprvé vytvořil o Vánocích v roce 1223 svatý František z Assisi.

Půst

Na Štědrý den se držel až do večeře přísný půst. Ti, kteří ho zachovali, měli vidět zlaté prasátko. Ke společné večeři se pak zasedlo poté, co vyšla první hvězda.

VÁNOČNÍ ZVYKY PRO NEZADANÉ DÍVKY

Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice, dívka zůstala i v novém roce svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým nevyšel pokus s kurníkem, mohly hodit doma v pokoji střevíc za hlavu - když byl po dopadu obrácený patou ke dveřím, zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil špičkou ke dveřím, značilo to, že se provdají a odejdou. Nezadané dívky zase chodily třást bezem a v domě, u kterého začal jako první štěkat pes, bydlel jejich nastávající.

HÁZENÍ STŘEVÍCE

Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.

BETLÉMSKÁ HVĚZDA

Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda. Taková, jaká je vidět v každém betlému. Dnes už každý ví, že hvězda s chvostem není pravou hvězdou, ale kometou. Podle astronomů se však v době narození Krista žádná kometa na nebi neobjevila. Dokonce slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo, nebo příliš pozdě. Hvězda s chvostem se stala tradicí, až v 15. až 16. století díky proslulému italskému malíři. V roce 1304 maloval Giotto di Bondone fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety a malba se tak stala vzorem pro mnoho dalších. Tím je vysvětlena hvězda s chvostem nad Betlémem, ale opravdová Betlémská popsaná v Bibli byla vysvětlena až německým astronomem Johannesem Keplerem. Ten 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru a Saturnu a spočítal, že k takovému sblížení došlo v roce 7 před n.l. podle tohoto objevu se tedy Kristus narodil již před naším letopočtem. Tuto skutečnost se podařilo dokázat až v minulém století, kdy bylo zjištěno, že při tvorbě nového kalendáře podle narození Krista bylo uděláno několik chyb a tak je současný kalendář od správného data narození Krista posunutý. Betlémská hvězda, která přivedla tři mudrce do Betléma je tedy sblížení planet Jupiteru a Saturnu.

BARBORKA

Vložte do vázy tolik větviček (podle vánoční tradice by to měla být větev třešňová-barborka, kolik je členů rodiny. Na lísteček napíše každý člen nějaké přání a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své přání a podobu své větvičky pamatujete). Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.

CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU?

Před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod
Co přináší štěstí?
 • Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
 • Čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou moc.
 • Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
 • Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
 • Ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek na boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim.

ZVYKY ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE

Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten, kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, jakmile vyjde první hvězda. Pod talíře se na štědrovečerní večeři dávají kapří šupiny, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. Po dobu slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat.
 • připravil se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
 • pod talíř se schoval zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby se nás držely peníze
 • od slavnostní večeře se nesmělo vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka zemře.
Jakou polévku máte na stole, než jdete rozbalit dárečky? Slyšeli jsme již mnoho verzí, od kroupové, rybí, čočkové, bramborové až po houbovou. Dnešní maminky vaří pouze to, co dětem opravdu chutná. Jak tomu ale bylo dřív? Jaká polévka je ta pravá štědrovečerní? Říká se, že právě rybí polévka byla tou nej. Hospodyně připravila večeři z krup, čočky a rybí polévku. Také se pekl vánoční kuba.
Rodinka večer slavnostně zasedla k večeři, kterou zahájila modlitbou, vzpomínkou na zemřelé a minulý rok. Hospodyně odebrala naběračku pro domácí zvířata, kosti se dávaly na talíř, který se potom vynesl pod nedalekou jablůňku. U nás se ještě zachoval zvyk vkládání rybích šupinek pod talířek, údajně nám mají šupinky přinést penízky v následujícím roce. Kdyby to tak ale bylo, byli by kapři zřejmě již dávno vyloveni. Také se u nás nezapomíná na zvyk, že nikdo nesmí od stolu odejít, jinak do roka zemře. Jako první vstává hospodyně - maminka.

(pokud jsem na nějaké zapomněla, stačí říct :))
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 KSM KSM | Web | 23. prosince 2011 v 17:29 | Reagovat

Zdravím. Řekl bych, že v tomto případě se jedná spíše o zvyky než o kouzla...ale samozřejmě jsou to krásné zvyky, kouzelné zvyky...

2 KSM KSM | Web | 23. prosince 2011 v 18:26 | Reagovat

Jo a mimochodem tady v tvém textu v některých částech máš písmo které splývá s tím hnědým pozadím (to písmo je v jakési zvláštní zelené). Je to v některých částech tvého textu a to konkrétně třeba u těch jednotlivých bodů.

Například v tomto případě:

připravil se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
pod talíř se schoval zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby se nás držely peníze
od slavnostní večeře se nesmělo vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka zemře.

3 all-is-magic all-is-magic | Web | 23. prosince 2011 v 19:40 | Reagovat

[2]:Měla jsem mít všechno hnědé, pak mi došlo že mám design v hnědém formátu (to jsem celá já)a do černé se mi převedlo pouze tohle....

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."