Mou knihu si můžete pořídit ZDE

Zbavuji se některých věcí: knihy, učebnice, oblečení, šperky... Pokud byste měli zájem: ZDE


Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Jména démonů - A

12. září 2012 v 11:53 | Adri
Abaddon - hebr. - Anděl bezedné propasti, ničitel, poradce. Říká se, že je to šéf démonů. Někdy ztotožňován s andělem ničení. Též známý jako Apollyon.
Abdiel - arab. - "Abd" - otrok. Pán otroků.
Abatu - Na Zemi jako destruktivní negativní energie v "Order of nine angels"; Obětovaly se mu oběti
Abduxuel - enochian. - 1 z démonských vládců měsíčních cyklů
Abigor - údajně bojovný démon, velí 60 legiím
Aamon - Křesť. - též známý jako Amon; vévoda; 7 ze 72 Goetic. démonů, má vládu nad 40 pekelných legií. Zobrazován jako vlk s dračím ocasem a plivající oheň. Na příkaz mága může mít podobu krkavčí hlavy psí zuby. Říká všechny věci minulé i budoucí
Abalam - křesť. - král; 1 z Paimon. asistentů; též známý jako Abalim
Abraxas - gnost. - Toto slovo bylo vrýváno do amuletů i na amulet. Mohlo by mít spojitost s "čáry máry abrakadabra". V řecké alfabetě má číselný význam 365.
Abyzou - žid. - ženský démon údajně stojící za potraty, neplodností a kojeneckou úmrtností; údajně proto, že byla sama neplodná; Šalamoun ji chytil a pověsil před chrám - od toho vznikla tradice vyvěsování Gordon na řeckých chrámech.
Adad - babylon. - Bůh bouří
Adramelech - asyrs. - údajně vychován kolonisty v Samaří; někdy spojován s Baalem, jindy s Molochem; ´předseda senátu pro démony´, zřejmě je i pověřen dohlížet na ďáblův šatník. V Miltonově ztraceném ráji je padlý anděl, přemožený Urielem a Rafaelem.
Aeshma - zoroastr. - démon hněvu, i jako posel Angra Mainguera
Agaliarept - žid. - údajně 1 z 2 démonů přímo pod Luciferem; také v Grimoririum verum se rovněž uvádí, že Agaliarept a Tarihimal jsou vládci "Elelogap", kteří upravují otázky spojené s vodou. Ve Velkém Grimoáru platí, že Agaliarept je generál s mocí odhalovat tajemství a dává příkazy 2 legiím.
Agares - křesť. - vévoda (či velkovévoda) vládnoucí východním zónám pekla a sloužilo mu 31 legií démonů; může věci vracet, způsobit zemětřesení a učí jazyky ´nacházející potěšení v neslušných výrazech´; znázorněn jako bledý stařec jedoucí na krokodýlovi
Agathodemon - egypt. - dobrý démon
Agiel - žid. - inteligentní duch ze Saturnu uvedený v mnoha dílech (klíčky)
Agramon - démon strachu
Agrat-Bat-Mahkamt - Jedna ze Satanových manželek
Ahpuh - Mayský ďábel
Ahriman - zoroastr. - destruktivní duch, "našeptávač"
Acheri - démon, noční můra; žije v Indických horách, v podobě malé dívenky sestupuje z vrcholků do údolí a sesílá noční můry; pro ochranu se používá červená šňůrka kolem krku.
Aim - křesť. - velkovévoda z pekla, velmi silný, má pod sebou 26 legií démonů; dává pravdivé odpovědi a sesílá oheň; znázorněn jako hezký muž se 3 hlavama: 1. hada, 2.muže (někdy i se 2 hvězdy na čele) a 3. kočkou; jede na zmiji a v ruce nosí hořící dřevo
Akem Manah - zoroastr. - též jako Akoman, Akvan; démon "zlé paměti" či "zlých účelů" či "zlého myšlení" či "zlých úmyslů"; Manah označuje stav mysli a Akem Manah můžeme přesněji popsat jako "stav mysli", která zabraňuje jednotlivým z jeho uskutečňování (morální) povinnosti. V Hypostatě je démon (deava)
Akhlut - eskymácký démon; na souši v podobě vlka, ve vodě jako kosatka; zlý a nebezpečný; aljašský pobřeží
Ala - slov. - také jako Hala; jako démon nepřízně počasí, jehož hlavním cílem je vést krupobití vyrábějící "Thunderdouch" (typ oblačnosti; intenzivní počasí) do polí, vinic či ovocných sadů či k zničení plodin, kořisti a jejich následné ukradnutí. Když jsou extrémně hladový napohrdnou ani dětmi. Vzhled je dosti ošklivý a to v různých folklorech, nejenom ve slov. (drak, baba jaga...)
Alal - kaldejs. - démoni, kteří přišli z pekla přesvědčit lidi, aby hřešili
Alastor - křesť. -doslova "mstitel"; přirovnáván k Nemesis
Aldinach - egypt. - démon působící přírodní katastrofy
Alu-demon - semits. - noční démon
Alloces - křesť. - velkovévoda z pekla mající pod sebou 36 legií démonů, indukuje lidi k nemorálnosti; často zobrazován jak sedí na koni s dračíma nohama (někdy i brnění)
Allu - akkads. - vše zničí, byl či byli zrozeni Lilith či nějakou její "zaměstnankyní"
Amazu -převzatý démon noci
Amaymon - křesť. - princ z pekla a podle některých Grimoárů jediný, který měl moc nad Asmodeem; mág musí být ve stříbrném kruhu a se stříbrným prstenem; údajně má smrtelně jedovatý dech
Amducious - hebr. - zhouba; démon hudby
Amdusias - křesť. - též jako Amdukias, Ambdusias, má pod velením 30 legií démonů (dle některých zdrojů jen 29) a má hodnost velkovévody; znázorněn jako člověk s drápy místo prstů na rukou i na nohou, hlavou jednorožce a s trubkou; je spojován s hromem (jeho mohutný hlas), všeobecně je jeho příchod spojován s troubením nástrojů, které jsou slyšet ale nikoliv vidět.
Ammut - egypt. - zosobnění božské odplaty za všechno zlé spáchané v životě, "velká požíračka", přesto označován jako démon, co ničí vše zlé
Anamalech - asyrs. - nositel špatných zpráv, uctívaný vedle Adramelech; forma křepelky, lunární božstvo; "Anu je král"
Anzu - sumer. - též známý jako Zu, Imduqud; údajně syn ptačí bohyně Siris; služebník boha oblohy Enlila - ukradl "desku osudu" s nadějí že se mu vyjeví osud všech věcí.
Amy - křesť. - též jako Avnas; je 58. duch Šalamouna; děkan pekla; bude obchodovat o lidskou duši
Andhaka - hind. - 3. syn Parvati a Šivy; král Hiranyakshy
Andras - křesť. - Velký Markýz z pekla, který má pod velením 30 legií démonů; rozesívá mezi lidi sváry; dle Gotia bytost s okřídleným andělským tělem, hlavou sovy či havrana jedoucí na černém vlku třímající velký lesklý meč; je 63 ze 72 duchů Šalamouna; pro kouzelníky je zvláště nebezpečný - stačí jen krok mimo kruh a mág je mrtev.
Andrealphus - křesť. - 54. démon Johanna Veyere; velký Markýz se vzhledem páva; vyvolává velký hluk a učí chytrosti v astronomii a v lidské podobě učí perfektně geometrii; vládne 30 legiím
Andromalius - křesť. - Velký Hrabě, který má pod velením 30 legií, odhaluje skryté poklady; trestá zloděje; zobrazován jako muž držící v rukou velkého hada
Anneberg - germ. - démon dolů
Ansitif - posednul sestru Barbaru, 1643
Apep - egypt. - též známý jako Apop, Apophis, Aapep, Apepi; soupeř světla; znázorňován jako podsvětní had
Apollyon - křesť. - viz Abaddon
Aristaqis - démon
Arioch - démon pomsty (pouze na vyzvání)
Armaros - křesť. - 11 z 20 vůdců skupiny 200 padlých andělů nazývaných Grigori (enoch. kniha)
Armen - démon
Arsu Cani - italský démon na rozcestí; hořící pes, jemuž jsou podřízeni další démoni
Asb´el - démon
Asag - sumer. - v básni "Lugale" je démon; je popsán tak ohavný, že v jeho přítomnosti se vaří ryby v řekách; poražen Ninurtou; "démon, který způsobuje nemoc"
Asakku - babylon. - démon
Asmodeus - žid. - ztotožňován s negat. síly; V knize Tóbit je jako démon, který je sexuálně přitahován k Sáře, dceři Reguela a o svatební noci zabije jejího manžela; dle legendy byl podveden Šalamounem a pomohl mu se stavbou chrámu; dle zdrojů mohl být manželem Lilith (dle jiných to byl Samael) a dosti možná 1 z dětí Adama, kdy měl ještě za manželku Lilith; věří se, že právě Asmodeus je vyobrazen na vnitřní straně dveří kostela Maří Magdalény v Rennes-le-Chateau.
Astaroth - křesť. - též jako Aštarótu, Astarot, Asteroth, princ z pekel. V Menších klíčkách Šalamounových znázorněn jako mocný démon. Znázorňován jako muž s 2 páry křídel (andělské i netopýří) s korunou na hlavě, držící v jedné ruce hada a jedoucí na vlku či psovi. Dle Sebastiena Michaelse je jedním z démonů 1. hierarchie; protivník svatého Bartoloměje; vyučuje matematické vědy a řemesla, a vede ke skrytým pokladům; má moc nad hady.
Astarte - semits. - V mnohých kulturách uctívaná bohyně jako bohyně sexuality, plodnosti a války. Jejímy symboly byli lev, kůň a sfinga, holubice a hvězda v kruhu. Vyobrazována nahá
Asura - hind. - figuruje jak v hinduismu, tak i v Buddhismu
Ayperos - princ z pekla
Azi Dahaka (Dahak) - zoroastr. - 3 ústa, 6 očí, 3 hlavy
Azazel - žid. - Označován jako padlý anděl; V knize Leviticus (Lv 16) jsou popisovány obřady Dne smíření. Áron vzal od společenství Izraelitů dva kozly. Postavil je před Hospodina u stanu setkávání a mezi oběma kozly losoval: jednoho pro Hospodina, druhého pro Azazela. Kozel, na něhož padl los pro Hospodina, byl obětován jako očistná oběť. Na druhém kozlu byl vykonán smírčí soud: byly na něj vloženy hříchy Izraele a byl vyhnán k Azazelovi do pouště. Podle židovského středověkého komentátora Rašiho Azazel v tomto případě není bytost, ale označuje místo jisté smrti, pravděpodobně srázu, ke kterému byl kozel zahnán. Někteří badatelé se domnívají, že Azazel je démon pouště (a tím i smrti) a jako takový přešel do judaismu. Azazel je zlý duch. Podle midraše "Šemchazaj a Azazel" patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivost, marnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní.
Azeman- J. Amerika; tamní démon; sukubus nebezpečný mužům; přes den žena; v noci se mění v netopýra, ale i jiné zvířata zvládá také; saje obětím krev; pokud ji doma nechcete existují 2 způsoby jak ji zabavit... buď nasypete na zem zrní a ona až přijde dostane nepřekonatelnou touhu je spočítat anebo mezi dveře vložíte koště a dopadne to totéž, spočítá štětiny;
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 anonym anonym | E-mail | 22. února 2013 v 22:41 | Reagovat

chtěl bych se zeptat jestli je nějaké zaklínadlo nebo něco abych mohl svolat na máš svět satana ammuta ,nebo ho mohu vymyslet a bude to fungovat? mám začít cvičit nějaký klidný ...třeba jógu na uklidnění abych stím začal? napište potřebuji to

2 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 23. února 2013 v 8:49 | Reagovat

[1]: ehm, tak cvičit jógu na přivolání démona? - Tyhle dvě věci nejdou vůbec k sobě!
Ammut se sice může zdát jako "spravedlivá odplata", ale při tom ničení zla ničí i vše dobré! - Totiž pro něj je zlé úplně úplně všechno.
A přivolávat se ho za žádnou cenu nepokoušej, zaděláš si tím na velký malér...

3 SemtexC4 SemtexC4 | E-mail | 3. ledna 2014 v 9:14 | Reagovat

Jak je to s vyvoláním Arsu Cani?

4 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 3. ledna 2014 v 23:16 | Reagovat

[3]: na co vyvolávat démony? To je jako přihazovat plasty do oceánů...

5 demons king demons king | 9. listopadu 2016 v 12:38 | Reagovat

Ne všichni démoni jsou spatni

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."