Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Energetická centra v těle (čakra a aura)

20. února 2013 v 11:55 | Adri |  Energie
Z nadpisu jste se dozvěděli, že za energetická centra v těle se považují čakry a aura. V tomto článku se jim podíváme více na zoubek :)

Čakra - Dráha, uzlové body. Můžete ji vidět jako barevné víry patrné v auře člověka. Otáčejí se ve směru hodinových ručiček.

Slovo čakra pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, používají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat.


Energetický systém člověka je tvořen sedmi hlavními čakrami. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Čakry vyzařují energii ve vzdálenosti cca 10cm. Cvičením a duchovním vývojem se zvětšují a zrychlují otáčení a vibrace. Tradičně se uvádí sedm hlavních čaker, umístěných nad sebou ve středu trupu. Dále je pak 40 čaker vedlejších a ostatní (cca 88 000) jsou menšího významu. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva, nebo doprava.

Druhá až šestá čakra (číslováno odspodu směrem vzhůru) vyzařují před i za tělo, zatímco první čakra pouze dolů a sedmá naopak pouze vzhůru.

Čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První, základní čakra se u muže otáčí doprava (u ženy doleva), druhá čakra muže doleva (ženy doprava) atd.
Pravotočiost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang. Vědomosti o otáčení čaker se uplatňují při některých formách léčení (např.: léčení drahými, kde se napodobuje otáčivý pohyb čaker).

Každá čakra se otáčí různě podle toho, s jakým tématem souvisí. Čakry vyhrazené pro materiální záležitosti se otáčejí pomaleji než čakry zaměřené duchovněji.
Jak možná víte, když se světlo pohybuje pomalu, vnímáme jej jako "teplé barvy", kam patří červená, oranžová a žlutá. Čím rychleji se světelné vlny pohybují, tím jsou barvy studenější. Fialová je barva s nejvyšší rychlostí a je spojena s nejduchovnější frekvencí.

Harmonický vztah čaker je nezbytný pro naše zdraví. Určité bloky v čakrách odstraníte pomocí barev, přírody a duchovními cvičeními.

Hlavní čakry jsou propojeny šušmnou. Šušumna je sloup, kolem kterého se vine ida (žena, měsíc) a pingala (muž, slunce). Šušumnou stoupá energie od kořenové do korunní čakry. Vzpřímené držení těla usnadňuje energiím stoupání. Ostatní propojení čaker zajišťují menší kanály, meridiány.

První čakra - kořenová, základní, maladhara
Reguluje všeobecné životní funkce, stabilita, duchovní síla, rozhodnutí, síla prosadit se, vztah k materiálnímu světu.
Nachází se mezi řitním otvorem a genitáliemi, spojená s kostrčí.
Barva: Ohnivě červená
Element: Země
Tón: C
Mantra: Lam

Druhá čakra - centrum kříže, sakrální, svadhistana
Sexuální i tvůrčí síly a schopnosti, prapůvodní pocity, splynutí s proudem života, prožívání emocí.
Nachází se v horní části kříže, asi na úrovni ochlupení genitálií.
Barva: Oranžová
Element: Voda
Tón: D
Mantra: Vam

Třetí čakra - čakra pupku, solar plexu, manipúra
Rozvoj osobnosti, moudrost pramenící ze zkušeností, výstavba bytí, síla a plodnost, zpracovávání pocitů a zážitků.
Nachází se nad pupkem.
Barva: Žlutá, zlato-žlutá
Element: Oheň
Tón: E
Mantra: Ram

Čtvrtá čakra - čakra srdce, anahata
Schopnost vcítit se a soucítit, vnímání krásy, harmonie, láska, sídlo našich hlubokých a nejniternějších citů, "brána k duši".
Nachází se uprostřed hrudi.
Barva: Zelená (někdy růžová)
Element: Vzduch
Tón: F
Mantra: Yam

Pátá čakra - komunikační centrum, krční čakra, višuddha
Komunikace, tvůrčí sebevyjádření, nezávislost, inspirace, přístup k nejranějším úrovním bytí, zpěv.
Nachází se mezi hrční jamkou a ohryzkem.
Barva: Světle modrá
Element: Éter (prána, čchi)
Tón: G
Mantra: Ham

Šestá čakra - příkazová čakra, třetí oko, adžňa
Duchovní síla, intuice, vrchol sebepoznání, poznání pravdy, transcendentní, projevení se.
Nachází se mezi obočími.
Barva: Indigově modrá (někdy fialová)
Tón: A
Mantra: Aum

Sedmá čakra - korunní čakra, sahasrána
Plnost bytí, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, životní cíle, univerzální vědomí.
Nachází se nad temenem hlavy.
Barva: Fialová (někdy zlatá)
Tón: H
Mantra: Óm

Když vás něco bolí, vzpomeňte si na čakru nejblíže bolavého místa. Dotýkejte se ji, představujte si ji, dejte na ni křišťál, dýchejte skrze tuto čakru, čerpejte energii z Vesmíru do této čakry...

Blokované čakry
Někdy mohou být některé, většina, výjimečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit (u blokovaných čaker je jejich frekvence vibrací nízká a někdy až neznatelná). Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem a negativními vlivy na člověka z okolí. Tyto blokády lze uvolnit a čakry harmonizovat například tím, že čakry vystavíme vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně (takovéto frekvence vibrací se nacházejí například u drahokamů, éterických olejů, čistých zářivých barev, tonů, apod.)
Jakmile přichází do čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se čakry rychleji a blokády postupně mizí. Když se při tomto procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny - různé naše strachy, hněv i bolesti, také mohou nastat na přechodnou dobu akutní fáze některých chronických nemocí. Ponechte těmto reakcím volný průběh, nezasahujte do nich, a nezkoumejte je. Nepotlačujte ani smích, ani slzy. Jakmile se však blokád odstraní a čakry zharmonizují, vrátí se nám hluboká radost ze života a uvolnění.

Aura - Elektromagnetický obal těla člověka. Můžeme z ní číst. Ukazujte totiž naší náladu, emoce, povahu, psychiku, charakter, zdraví, vlastnosti, duševní vývoj... Má vejčitý tvar. Při stresu a nemocích v ní vznikají trhliny a je oslabená její schopnost chránit vibrační pole člověka. Nejpřívětivější barva aury je žlutá. Síla záření aury se mění podle duchovní vyspělosti jedince.
Chrání vás před škodlivými energiemi z okolí, nebo se naopak naladí na léčivé energie ve vašem okolí.
Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.

Mění se díky potravě, emocím, myšlenkám a vlivům okolí.
Začátečníci vidí auru jako mlhavé obrysy okolo těla, takové šedé oblaka. Postupně se více formuje a nakonec uvidíte i barvu. Nejzřetelnější je kolem dlaní. Jak natrénovat vidění aury naleznete zde.
Rozměr aury je takový, jak daleko dosáhnete kolem sebe konečky prstů.
Pocitově vnímáme auru jako teplo, brnění i píchání, pokud je místo nemocné.

Temní mágově a silně destruktivní lidé ji mají černou.

Sílu aury je třeba posilovat vizualizací. Já si tohle cvičení dělám na přelomu ročních období (aby se mi to dobře pamatovalo :)).

Začněte s představami pevného jádra, které vychází z vašeho srdce. Pevné jádro se pomalu rozrůstá, až nakonec dostane vejčitý tvar. Tohle jádro je pevné tak, že přes něj nepronikne žádná destruktivní energie, ale není dost neprůstupné na to, aby se přes něj nedostaly dobré konstruktivní energie. Ty pouští úplně hladce. Nakonec na tento pancéř nasaďte v představách zrcadlový povrch, aby se špatné energie vrátili tam, odkud přišly.

Křesťanská mystika středověku, jakož i malíři a sochaři všech dob, zobrazují Auru jako zářící, lesknoucí se světelný úkaz okolo člověka. Výzkumy z posledních let potvrzují zkušenosti senzibilů, že člověk je obklopen barevným, světelným obalem - aurou. Toto energetické pole lze dnes už pomocí speciální technologie fotografování zachytit.
Vůbec první fotografie aury byla pořízena geniálním vědeckým pracovníkem Nikolou Teslou, a to již v roce 1891. Nejnovější vývoj 90 let přinesla Aura Imaging Foto, která poprvé umožnila zviditelnění tohoto energetického pole.

Ve středověku byla aura rozlišována na: NIMBUS, SVATOZÁŘ, AUREOLU A GLORIOLU. Nimbus a svatozář obklopovaly hlavu, aureola celé tělo a gloriola byla kombinace tří posledních.
Zatímco na východě byla aura známá a prozkoumaná, z hlediska vědy se v naší kultuře o ni zajímalo jen pár jedinců.
Byl to například Paracelsus (15-16. stol.), který byl přesvědčen, že existuje životní síla, která tvoří kolem bytosti zářící obal. Považoval ji za magnetismus.
V 18 stol. Franz Mesmer byl přesvědčen, že síla podobná magnetismu sídlí v lidském těle.
V roce 1908 Dr. Walter Kilnerobjevil způsob, jak auru vidět. V jeho knize Lidská aura vyjádřil názor, že lidskou auru bude možné fotografovat. Jeho zařízení pro vidění aury spočívalo ve stínítku ze dvou skleněných desek, vzdálených od sebe 3 mm. Mezera mezi nimi byla vyplněna roztokem dycianinu. Skrze skla bylo možné auru vidět.
Ke konci 30. let 20.století ruský vědec Semjon Kirlian náhodou objevil způsob fotografování aury. Pozoroval slabé světelné výboje mezi kůží pacienta a elektrodou v době, kdy se lékaři snažili léčit pacienta elektrošokem. Přes 20 let se snažil se svojí manželkou fotografování zdokonalit. Ale až v 60. letech, letech určitého politického uvolnění, se mu dostalo podpory ze strany ministerstva zdravotnictví. Snad nejznámější jeho fotografií je fotografie ruky, objevující se na začátku seriálu AKTA X.
Od roku 1975 různé univerzity po celém světě měřily auru s velikou přesností. Česká republika nebyla výjimkou. V roce 1980 obhájil Aleš Rumler před lékařskou komisí svoji studii nazvanou výzkum poruch aury lidského těla k včasné diagnostice. Po prokázání, že lze podle aury diagnostikovat, projevilo o ni zájem několik lékařů. Jakmile však zjistili, že k tomu potřebují mít určité schopnosti, přestali se o ni zajímat.
V 90. letech vyvinula Aura Imaging Foto kameru, která je schopna vyfotografovat toto elektromagnetické pole, auru, kolem člověka. Tato kamera byla testována na 15000 lidí a její pravdivost prokázána před lékařským konziliem. Z důvodu přesnosti, kvality fotografie znázorňuje auru člověka od pasu nahoru. Současný vývoj se ubírá směrem vyfotografovat auru kolem celého těla.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Luné Luné | Web | 22. února 2013 v 21:54 | Reagovat

Krásně napsané. Ale bohužel se spoustou věcí nesouhlasím.. A ani nevím, zda je to, co si myslím já, správné ;)
Místa naší energie bychom si snad mohli představit v zrcadlení kterékoliv barvy, někomu ohnivá červená v maladhaře nadělá pěkný nepořádek. Určování tónin mi připadá.. nevím, asi nepřirozené.
Vidění aury by mělo přijít samo, když je člověk pořádně připravený a uvnitř klidný. Nacvičování.. mi vlastně také připadá nepřirozené.

Nemyslím nic v komentáři zle, jenom jsem se v tom trochu ztratila.

PS: Není to základ Ashtanga jogy? :)

2 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 23. února 2013 v 8:34 | Reagovat

[1]: ten tón má čakru harmonizovat a mně to  fungovalo, když jsem je hrála na flétnu - zahrála jsem tón a pociťovala děje v čakře.
Já barevnosti své čakry pociťuji takhle a i u ostatních je vidím podobně, v literatuře to je napsané... nevím, kde je chyba :D
Nacvičováním viděním aury se člověk uklidňuje a připravuje. Samozřejmě že se na pilu nesmí tlačit moc, to by uviděl holý prd :)
A Asthanu jogu neznám :D Vlastně jsem ani na joze nebyla a vím toho o ní žalostně málo, ale koncem tohoto měsíce se to hodlám napravit :)

3 Luné Luné | Web | 23. února 2013 v 19:28 | Reagovat

[2]:Asi jsi mě špatně pochopila..
Jenom mi přijde divné nacvičovat něco, co má přijít přirozeně.
Příliš literatury také často škodí..

4 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 23. února 2013 v 19:39 | Reagovat

[3]: Já jsem o tom četla jenom dvě tenké knížky, jen tak, ze zvědavosti... :)

5 Luné Luné | Web | 25. února 2013 v 18:08 | Reagovat

[4]: Ale to nacvičování určitě také má své kouzlo. Jenom jsem se trochu zarazila kvůli jedné rozšířené "medicíně" založené na nekonečně dlouhém čase stráveném upírání očí do tmy víček nebo hleděním do žárovky. Ta však asi nepramení z žádné knížky :) Omlouvám se.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."