Mou knihu si můžete pořídit ZDE

Zbavuji se některých věcí: knihy, učebnice, oblečení, šperky... Pokud byste měli zájem: ZDE


Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Mimozemšťané dávných dob v ...Sumeru

30. května 2013 v 12:22 | Adri |  Zajímavosti o Mimozemšťanech
Existuje jedna velice kontroverzní teorie o mimozemšťanech - v dávných dobách lidem pomáhali vytvořit vyspělé říše, udělat z primitivních národů lovců a sběračů dokonalé architekty, matematiky a astronomy s uměním ovládání písma. Tuto teorii prosazuje zejména slavný švýcarský záhadolog Erich von Daniken. Těmto návštěvníkům z Vesmíru byli lidé samozřejmě nesmírně vděční a tak je začali uctívat jako své Bohy. Nemožné? Kdepak. Po světě existují veliké množství důkazů, které tomuto nasvědčují (jeskyní malby astronautů, sošky astronautů staré dva tisíce let z Jižní Ameriky...). Navíc by tato alternativní možnost historie zaplnila všechny bílá místa, která člověk nestihl odhalit.
V tomto článku se podíváme, co tito mimozemšťané-učitelé prováděli v Sumeru (pokud tam tedy vůbec byli).

Sumerové jsou obecně považování za nejstarší civilizaci světa. Obývali oblast jižní Mezopotámie (mezi dnešním Bagdádem a Perským zálivem)mezi třetím a druhým tisíciletím před naším letopočtem. Ačkoliv bychom je díky tomu už mohli dopředu odsoudit jako naprosto primitivní společnost, jsou to právě oni, kdo položili základy školství, matematiky nebo bankovnictví. Zajímavost je, že jejich jazyk se nedaří přiřadit žádné známé jazykové skupině na světě. Zanechali při tom po sobě řadu podivuhodných památek, jež se považují za baštu všech záhadologů. Jedná se o sošky připomínající letadla, rytiny, na nichž by dnešní člověk poznal kosmonauty, výjevy na kamenných deskách, na nichž se objevují létající talíře a podivné humanoidní bytosti. Je to snad jen nezvyklý umělecký styl?
Na jedné ze sumerských válečkových pečetí byl objeven odkaz, který se zřejmě zmiňuje o planetách Uran a Neptun. Sumerové o nich dokonce hovoří jako o modrozelných dvojčatech. A tyto planety opravdu tyto barvy vlastní! Jenomže jak by mohli Sumerové před 5000 lety vědět? V Evropě v 15. století ještě věřilo, že Země je placka, okolo níž obíhá Slunce a další tělesa. Odkud tyto informace Sumerové čerpali?
V poslední době se stále častěji připomínají sumerské odkazy, zejména v souvislosti s hledáním významů piktogramů v obilí. V centru pozornosti archeoastronautických badatelů jsou závěry Z. Sitchina hovořící o dešifrování sumerských mýtů jako popisu příchodu mimozemských návštěvníků z planety Nimiru a jejich úlohy jako stvořitelů lidských bytostí. Jako zajímavost k zamyšlení přináším kapitolu věnovanou bytostem, přesněji démonům, nazývaným v Sumeru "Anunnaki" a "Igigi"
Annunaki (sumersky: Anunnage) - s příjmením "ša irsiti" tj. "zemští" - a Igigi, zvaní "ša šamé" tj. "nebeští", představují v konečném svém pojetí něco jako archanděly a velkou vesmírnou moudrost, nejčastěji plní pouze dobré úlohy, zlé podnikají pouze na příkaz vyšších - Bohů, a tímto se tak odlišují od ostatních démonů.
Původ jejich jmen je nejasný. Anunnaki se většinou spojují s vodou života, jež střeží v podsvětí. Jinak z ideografického způsobu psaní jméno Anunnaki naznačuje významy "voda", "místo", a "síla" bez bližší spojitosti. Anunnaki vystupují zvláště jako soudci lidí a vykonavatelé trestajících pohrom, seslaných bohy na hříšné lidstvo. V jedné sumerské hymně na boha Slunce Babbara (Šamaše Semitů) se praví: "Anunnaki přistoupí k tobě (Slunce!), aby rozsudek vynášeli!"
Také v podsvětí sedí Anunnaki podle tradice na zlatých tůnech a soudí s bohyní Mametum lidstvo, jak je vylíčeno v Eposu o Golgamešovi. Při potopě světa stáli Anunnaki po boku bohů ničitelů Adara a Rammána: "Anunnaki drželi pochodně, jejich svitem naplňovali zemi hrůzou."
Igigi symbolizuje mocnost. Těchto géniů bývá uváděno pravidelně po sedmi, (výjimečně devět), a v některých hymnech se mluví dokonce o 300 Anunnaki nebe (Igigi) a 600 Anunnaki země.
O Igigích mluví se méně; vzhledem k tomu, že v jejich řadách bývají kladeni i bohové (Ištar je nazývána "nejmocnější z Igigů"), je zřejmý jejich velký význam v prastarém náboženství sumerském. Směšování s bohy z novějšího náboženství je však také příčinou opětného mizení významu těchto archandělů. Nemohli obstát vedle známějších a mocnějších bohů. Zdá se, že Anunnaki v této době převzali působnost Igigů.
Zajímavý je rovněž tento úryvek z legendy o Etanovi:
"Velicí (bozi) Anunnaki, již osud určují, usedli, aby se uradili radou nad zemí. Tvoří prostory světa, uzákoňují zákon lidem, oni, bohové Igigi, lidem určili krále. Tehdy ještě neustanovili nad lidmi blažených sídel, tehdy ještě nebyla zhotovena čelenka, ani čapka královská, a žezlo z "lapis lazuli" nebylo ještě uděláno."
Anunnaki a Igigi se zde tudíž zaměňují. V textech historických přicházejí také téměř pravidelně společně, ne tak již v literatuře náboženské. Igigi zaujímají zde vznešenější postavení. Jako jediné démonické bytosti se dočkali Anunnaki a Igigi oficiálního uznání, zvláště v Asýrii. I v Babylonii jim vystavěl král Nabu-kudurí-usúr II. (Nabukadnezar) ve hradbách města Babylonu oltář, nazvaný stavba radosti a plesání, a o slavnosti boha Marduka, pána Anunnaki a Igigů, byly jim zde přinášeny oběti.
Výše zmiňované válečkové pečetítko nese označení VA 243 resp. VA/243 (číslo, pod kterým je zařazeno v berlínském muzeu). Ve sborníku ANEP je nalezneme pod číslem 697.
Zecharia Sitchin ve své sérii knih Kroniky země přichází s teorií o existenci vysoce vyvinuté civilizace "bohů", kteří stvořili člověka a řídili život ve starém Sumeru. Bohové - Anunnaki pocházeli z 12. planety zvané Nibiru. Obyvatelé staré Mezopotámie získali od svých bohů vysoké znalosti astronomie, což má dokazovat i pečetítko VA 243.
V levé horní části pečeti, mezi hlavami dvou postav, je klíčový obrázek.
Sitchin tvrdí, že je zde zobrazeno Slunce obklopené 11 nebeskými tělesy. Protože Sumerové počítali Slunce a Měsíc k planetám, je zde zobrazeno celkem "12 planet".
Ze školních učebnic víme, že naši sluneční soustavu tvoří Slunce a 9 planet. Pokud k devíti planetám přičteme Slunce a Měsíc, získáváme 11 těles. Dvanáctým tělesem na obrázku je Nibiru, domov bohů, dvanáctá planeta.
O dvanácté planetě Nibiru se lze dočíst v řadě sumerských textů a obrázek na pečetítku potvrzuje její existenci a vysoké astronomické znalosti Sumerů. Má Zecharia Sitchin pravdu?
Na mezopotámských artefaktech se setkáváme velice často se symboly zobrazujícími nebeská tělesa. Každé těleso bylo spojováno s určitým bohem. Slunce bylo spojeno s bohem Utuem (Šamašem), Měsíc s bohem Sínem a Venuše s krásnou smyslnou Inannou (Ištarou). Každé z těchto nebeských těles resp. bohů bylo zobrazováno speciálním symbolem. Symbolika podléhala přesnému řádu.
Slunce bylo nejčastěji symbolizováno čtyřcípou hvězdou v kruhu, která vyzařuje čtyři svazky paprsků.
Paprsky jasně odlišovaly Slunce od symbolů hvězd a ostatních nebeských těles.
Centrální těleso na pečeti je však zobrazeno jako šesticípý kotouč. Není tedy zřejmě symbolem Slunce, jak Sitchin předpokládá.
Pokud neměli Sumerové na mysli Slunce ale jen hvězdu, použili symbol několikacípé hvězdičky, bez paprsků a bez vkreslení do kruhu. Těleso na pečeti tedy zobrazuje hvězdu případně planetu, ne však Slunce.
Na sumerských artefaktech se často setkáváme se skupinou sedmi teček či hvězdiček. Sumerologové považují sedm objektů za symbol souhvězdí, pravděpodobně Plejád.
Podobně 11 koleček na pečetítku představuje spíše hvězdy či souhvězdí než cokoliv jiného.
Trhliny jsou i v počítání planet.
Na pečetítku jich lze nalézt nikoliv 12 ale 13. Vpravo od skupiny těles, mezi tvářemi stojícího a sedícího boha, vidíme další těleso.
Dalším slabým místem Sitchinovy teorie je předpoklad existence 9 planet, které mají obíhat kolem našeho Slunce. Dnes už víme, že ve sluneční soustavě se nacházejí tělesa větší než Pluto. Stále častěji se lze setkat s názorem, že nejmenší Pluto nesplňuje parametry planet. Podle jiných měřítek by naopak měla být mezi planety započtena i další tělesa soustavy. Bylo by podivnou náhodou přisoudit stejně nepřesné počítání planet i sumerským bohům - mimozemšťanům.
Jak to tedy bylo? Na to si musí udělat názor každý sám.

zdroj - kniha Tajemství starověku
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."