Mou knihu si můžete pořídit ZDE

Zbavuji se některých věcí: knihy, učebnice, oblečení, šperky... Pokud byste měli zájem: ZDE


Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Dělení mimozemšťanů: Plejáďané,Prokyořané, Tau Ceti, Andromeďané, Siriané A, Alfa Centauri a Arkturiané

11. ledna 2014 v 11:22 | Adri |  Druhy Mimozemšťanů
Přichází poslední díl seriálu o druzích mimozemských bytostí. Podíváme se na zbytek ras, které nám lidem pomáhají.


Plejáďané
Billy Meier dále popisuje, jak Plejáďané, potomci seversky vyhlížejících Lyřanů, se stěhovali mezi množstvím hvězdných systémů předtím, než se konečně usadili v souhvězdí Plejád:
"Popisovala se také prastará historie počátků předků Plejáďanů v jiném domovském slunečním systému a také jak přicestovali na Plejády. Vypráví se také o mnohem starším putování do tohoto solárního systému a také to, proč neuspělo.
Jedna třetina těch, co přežili z předků Plejáďanů z jejich původní planty po její devastaci vyvinula novou technologii, navrhla a postavila velké vesmírné evakuační archy za pouhých 900 let a začala je vysílat kamkoli na mnoho stovek let. Mimozemšťané navštěvující Švýcarsko, jsou potomky jedné z těchto vesmírných arch, kteří obydleli jednu ze třech planet vhodnou pro lidskou populaci v jednom ze slunečních systémů, kterým dnes říkáme Plejády. Za celou tu dobu zažili mnohokrát velké zisky a velké ztráty. V pravém slova smyslu jsme potomci jejich dřívějších kolonizátorů, kteří se snažili usadit se v tomto solárním systému spolu se směsí původních obyvatel a lidských vyhnanců z různých míst."

Konkrétní hvězdný systém odkud Meierovi Plejáďané pocházejí je Taygeta a hlavní planetou je Erra. Plejáďané z Taygety se Meierovi identifikovali jako ti, kteří jsou jejími "reprezentanty" s určitou misí přinést pravdu o mimozemské přítomnosti lidstvu. Semjase, Plejáďanka, která navázala s Meierem kontakt, popisuje Plejáďany následovně:
"My nejsme strážci pozemšťanů, ani Bohem seslaní andělé či něco podobného. Mnoho osob se domnívá, že sledujeme Zemi a její bytosti a řídíme jejich osudy. To není pravda, protože my pouze vykonáváme sebou zvolenou misi, která nemá nic společného s dohlížením nebo regulováním osudů Země. Tudíž je špatné vykládat si nás jako nadpřirozené posly a strážce."

Plejáďané odhalili klíčový aspekt své mise, kterým má být varování lidstva před Šedými o kterých se zmiňují následovně:
"Existují také rozdílné formy života, které získaly mnoho vědomostí a oprostily se od svého prostředí. Cestují vesmírem a na Zem přicházejí příležitostně. Mnozí z nich jsou poněkud nepříjemnými bytostmi a žijí jistým typem barbarizmu, který je často téměř tak špatný jak ten pozemský. Měli byste se mít před nimi na pozoru, protože často napadají a ničí všechno, co se jim dostane do cesty. Mnohokrát dokonce zničili celé planety nebo zavlekli její obyvatele do otroctví. To je jedna z našich misí, varovat lidi na Zemi před těmito bytostmi. Nechť toto vědí lidé Země, protože se blíží doba, kdy se konflikt s těmito degenerovanými bytostmi (Šedí-Šediváci) stane nevyhnutelný."

Podle Colliera, Šedí a Plejáďané se dostali do ozbrojené potyčky v solárním systému a v dalších systémech jako je Sirius B. Další klíčové aspekty mise Plejáďanů podle Meiera mají být pomoc při pozvedávání lidského vědomí a podpora v přehodnocení postoje k náboženství. Zajímavé je, že Collier tvrdil, že některé skupiny Plejáďanů, jako ty z Alcyon operují se "skrytými programy", zatímco ti, z Taygety (Meierovi Plejáďané) popisuje jako upřímně pomáhající lidstvu. Na rozdíl od "skrytých programů" některých Plejáďanů, většina výpovědí a důkazů ukazuje na to, že Plejáďané v obecném slova smyslu vyvíjejí pozitivní vztahy s lidmi a i při pomoci lidstvu nalézat osvobození od vlivu Šedých a Reptiliánů. Na závěr se zdá, že hlavní aktivity Plejáďanů mají pomáhat lidstvu nalézat svobodu od utlačovatelských struktur skrze vzdělání a povyšování vědomí. Plejáďané mohou pomáhat na poli globálního řešení, jako jsou lidská práva obecně, kam jsou zapojeny všechny demokratické systémy, a pomáhat při vývoji lidského vědomí a globálního vzdělávání.


Severští Rigeliáni (Nordičtí)
Jedna z mnoha lidských vesmírných kolonií zplozená Lyřany, byla nakonec zřízena na planetách v solárním systému Rigel v souhvězdí Orion. V určité době v historii pravděpodobně Rigel se svou severskou/nordickou populací prodělal ničivou občanskou válku a byl převzat Šedými. Podle Gerge Andrewse, nordická/severská bytost jménem Khyla, prozradila mnoho informací o Rigeliánech, Prokyoňanech a Šedých kontaktérovi jehož informace byly shodné s dalšími zdroji a Andrews se domnívá, že je hodnověrný. Tento kontaktér popisuje Khylu následovně:
"Khyla vypadá jako vysoký hezký člověk, štíhlý, ale svalnatý, přesto mužsky éterický. Vypadá jednak přirozeně, tak i uměle. Má černý kruh kolem očí, téměř jako uhlí. Jeho tvář je blízká k dokonalosti, ale rozhodně mužská. Měl hubenou tvář s vysokými lícními kostmi a s pichlavýma kobaltovýma očima. Měl hezké blonďaté vlasy, které byly dlouhé až na ramena. Měl svalnatý krk. Jeho pokožka byla světlé barvy masa s bělavým podtextem. Je těžké odhadnout jeho přesnou výšku, kvůli okolnostem, na základě kterých se naše setkání odehrálo, ale bylo to něco mezi 6-7 stop."

Andrews píše o historii Rigelu podle toho, co prozradil Khyla svému kontaktérovi:
"Předci Malých Šedých byli kdysi vysocí Blondýni. Odehrála se Velká Válka... Před Velkou Válkou byl Rigel rozsáhlou říší, která byla zdrojem většiny galaktického osídlování. Všichni Rigeliáni byli vysocí Blonďáci. Jedna kolonie již byla založena na Prokyonu. Velká Válka byla občanskou válkou Rigeliánů verzus Rigeliáni a trvala časový ekvivalent třech pozemských století. Jistá skupina Rigeliánů, která si uvědomovala, že Velká Válka je na spadnutí, opustila kolonii na Prokyonu s nahrubo, tajně vybudovanými loďmi. Byli to jediní Rigeliáni, kteří unikli kataklyzmatické devastaci. Všichni ti, kteří na Rigelu zbyli, byli transformováni na Malé Šedé."

Zdá se, že Rigel prodělal rozsáhlou nukleární válku, čímž se zhroutilo životní prostředí a to zavedlo život do podzemních úkrytů. Je velmi pravděpodobné, že transformace severských/nordických Rigeliánů způsobila to, že se stali Malými Šedými, jejichž genetický materiál je obecně přijímán jako podružná lidská rasa, jako jsou Nordičtí/severští. Proces genetické mutace trval mnohem déle než zmiňované tři století. Nejpravděpodobnější je, že přeživší severští/nordičtí Rigeliáni byli zahrnuti do širokého programu genetické hybridizace na "Malé Šedé" z hvězdného systému Zeta Reticulum, kteří se celoplošně infiltrovali a zničili Rigel před, anebo během Velké Války na Rigelu. Malí Šedí s největší pravděpodobností uspěli v genetickém upravování "Velkých Šedých" za použití genetického materiálu od severských/nordických přeživších, kteří měli slabou odolnost vůči programu hybridizace Šedých. Tito Rigeliáni "Velcí Šedí" postupně hrají roli v diplomatických iniciativách Šedých a slouží jako genetický model pro novou lidsko-šedou hybridní rasu, která údajně zastupuje to nejlepší z obou druhů.

Prokyoňané
Většina Rigeliánů, kteří uprchli ze své planety, přicestovala do solárního systému Prokyon, aby tam obnovila svou civilizaci. Prokyon je hvězdný, binární systém asi 11,4 světelných let od Země a byl zřejmě čtvrtou planetou v tomto systému, kde Rigeliáni zbudovali svou novou kolonii. Podle Andrewse, kolonie na Prokyonu prospívala, dokud nevyvolalo zmatek zlovolné úsilí Šedých, kteří zrovna osídlili Rigel a chtěli si podrobit také Prokyon. Khyla popisoval proces přizpůsobování Šedých v jejich podmaňování Prokyonu následovně:
"Šedí nás začali navštěvovat nejprve v malém množství jako vyslanci, pak jako specialisté v různých oborech, kde měli své experty, kteří nám mohli být užiteční, a jako účastníci různých programů ve kterých byla vzájemná spolupráce, a nakonec jako turisté. To, co začalo jako kapka, se stalo povodní, když začali přicházet v neúměrném množství. Pomalu, ale jistě se infiltrovali do naší společnosti na všech úrovních, pronikali dokonce do největších tajemstvích našich elitních mocných skupin. Tak, jako na vaší planetě, začali nenápadně získávat kontrolu nad klíčovými členy CIA a KGB skrze techniky, které neznali, jako je telepatická hypnóza, která zmanipuluje mozek na úroveň plazů, stejně tak na Prokyonu skrze stejné techniky zbudovali jakýsi druh telepatické hypnózy, kterou získávali kontrolu nad našimi vládci. A to nejen nad našimi vládci, ale nad téměř všemi z nás, protože to bylo, jako kdybychom byli pod nějakým kouzlem, které nás vedlo ke zkáze, jako kdybychom byli naprogramováni nějakým typem rituálu černé magie, o které jsme si neuvědomovali že existuje."

Khyla pokračoval v popisu konečného převzetí Prokyonu Šedými, kteří uvrhli do otroctví většinu Prokyoňanů, kteří neutekli. Za použití vyspělé technologie cestování časem, která v sobě zahrnovala "multidimenzionální vědomí", něco, co očividně nedokázali Šedí napodobit, kvůli jejich geneticky degradovaným tělům, byl schopen uniknout významný počet Prokyoňanů a začal osvobozující válku ze "vzdálených koridorů času". Zajímavé je, jak některé z jejich technik odporu by byly důležité pro situaci na Zemi.
"...bylo by sebevraždou snažit se bojovat se Šedými přímo se zbraněmi, které jsou k dispozici nyní. Člověk musí být rozumný při snaze bránit se a pochopit správný způsob, jak postupovat. Nejúčinnější způsob jak bojovat se Šedými je změnit úroveň vašeho vědomí z lineárního myšlení na multidimenzionální vědomí....Oni mají technologii k tomu, vyhodit vaší planetu z orbitální dráhy, ale existuje jedna klíčová schopnost, kterou máte vy a kterou nemají oni: schopnost udržet si v mysli fantazii, která inspiruje jedince k tomu, že si uvědomí své přímé osobní spojení se zdrojem všeho, co existuje. To je klíč k vašemu vítězství."

Podle Alexe Colliera, Prokyoňané teprve nedávno osvobodili svůj svět od vlivu Šedých a popisuje Prokyoňany současně jako "plné elánu", když přijde na to, vypořádat se se Šedými.

Závěrem, hlavní aktivita Prokyoňanů je účinně odolávat mimozemskému podmaňování vývojem "multidimenzionálního vědomí" za použití myšlenkové představivosti k obraně sebe sama od mimozemského kontrolování mysli a od monitorování nepřátelsky mimozemských aktivit. Globální řešení, při kterém mohou Prokyoňané asistovat zahrnuje odhalení mimozemského rozvracení, pomoc při celosvětovém utajování mimozemské přítomnosti, podpora multidimenzionálního vědomí, deprogramování kontroly mysli, podpora univerzálních lidských práv a vývoj internetu a globální komunikace.


Tau Ceti (bytosti z Tau Ceti)
Další, lidmi osídlené světy, jsou zjevně hvězdný systém Tau Ceti a Epsilon Eridan. Badatel Frank Crawford dělal rozhovor s mnoha jedinci, kteří měli fyzický kontakt s bytostmi z Tau Ceti. První a nejvýznamnější byl údajně "informátor", který se účastnil na odklizování havarovaných UFO; byl chycen živý pasažér a byl vyslýchán úředníky z americké národní bezpečnosti poblíž Phoenixu v Arizoně v roce 1961. "Oskar", pseudonym, který informátor používal, popisoval Franku Crawfordovi původ zajatého mimozemského návštěvníka, kterému říkali "Hank".

Později bylo "Hankem" potvrzeno, že hvězdy odkud pocházejí tyto bytosti, byly Tau Ceti a Epsilon Eridan. V pozdějších schůzkách Oskar diskutoval o několika důvodech přítomnosti mimozemšťanů. Řekl, že se mu nelíbí situace s některými z malých Šedých mimozemšťanů. Opravil nás, když jsme použili termín "šedý" a řekl, že jsou vlastně bílí. Tau Cetiáni si myslí, že únosy provádí někteří z Šedých, kteří jsou velice nespravedliví k lidstvu. "Jsou parazitní rasou, která má prospěch a kořistí z lidských civilizací po celém vesmíru," říkal Oskar. Dodal, že zapletení naší vlády se Šedými je velice nebezpečné a mimo kontrolu. Na Tau Cetiány měli tito mimozemšťané zhoubný vliv a ti měli také rozpracované další rasy a komunity, které byly také oběťmi... (Oskar) chce, aby lidé věděli, že pokud jsou kontaktováni Tau Cetiány (lidmi, jak popisoval), aby se nebáli, protože oni jsou zde, aby nám pomohli.

To, co "Hank" odhalil, ukazuje, že Tau Cetiáni jsou zde, aby pomohli vypořádat se s tajnými strategiemi a aktivitami Šedých. Velmi citlivě se jich dotýká povaha smluv, které s nimi uzavřela americká vláda - "stínová vláda" a zajímají se o pomoc individuálním "uneseným". Podle Oskara, "Hank" z Tau Ceti byl mučen a to téměř způsobilo incident s jinými Tau Cetiány, kteří chtěli vojensky odpovědět za svého zajatého kolegu. Události, které Oskar popisoval se shodují s hlavní aktivitou Tau Cetiánů, jak popisuje v následující telepatické komunikaci. "Jedna z ras je z Tau Ceti. Jsou specialisté na matení a na rozlišování motivací skrytých společností. Rozumí způsobům, kterými za pomocí úskoků mohou ochromit systém. Takže by byli výbornými kontakty pro tajnou práci."

Druhý jedinec, který měl fyzický kontakt s Tau Cetiány byla unesená Jill Waldportová, která líčila Frankovi Crawfortovi jak byla kontaktována dvěma druhy mimozemšťanů, Šedými a lidsky vypadající rasou, která se ji snažila pomoci při vypořádávání se s Šedými:
"Jill mě informovala, že jí mimozemšťané řekli, že se jim nelíbí, co jí někteří z jiných mimozemšťanů dělají, aniž by k tomu dala souhlas. Přišli, aby jí pomohli naučit se, jak překonat klamání Šedých a jak se uchránit. Vysvětlili jí, že si potřebuje psychicky vybudovat štít kolem sebe jako cihlovou zeď, když k ní přijdou. To by jí pomohlo uchránit se před tím být oklamána jejich myšlenkovými triky. Příště se o to pokusila, když Šedí přišli a zdálo se, že to funguje."

Crawford pak prozradil, jak Jill popisovala původ mírumilovných mimozemšťanů z Tau Ceti:
"Rozhodl jsem se, že půjdu rovnou k věci a zeptám se jí, zda jí řekli, odkud jsou. Věřte nebo ne odpověděla: "Tau Seat-eye, dává to nějaký smysl?" Později jsem se o tom zmínil Oskarovi, že se zabývám případem, který se týkal intenzivního vzájemného působení se Šedými a Tau Cetiány, který vyžadoval pomoc. Zeptal se odkud pochází ten případ a já mu řekl, že poblíž Springfieldu v Illionis. On vychrlil velmi přesný popis Jill a řekl, že si je vědom toho, že byla kontaktována."

Na závěr, hlavní aktivity Tau Cetiánů spočívají v povyšování vědomí toho, jak zacházet s rozvracením společnosti mimozemskými rasami, jak identifikovat zkorumpovanou elitu a instituce, slouží při pozvedávání lidského vědomí a při vývoji strategií pro potlačování vyspělé techniky ovládání mysli. V otázkách globálního řešení mohou pomáhat při odhalování vládní/finanční korupce a při manipulaci elitou, při monitorování mimozemské infiltrace, při deprogramování ovládání mysli a odstraňování implantátů, při podpoře multidimenzionálního vědomí, při diplomacii a při řešení konfliktů.

Androméďané
Alex Collier také popisuje bytosti z Andromédy. Říká o nich, že jsou přímými potomky Lyřanů, kteří zažili nějaké potíže, když poprvé opustili systém Lyry kvůli predátorským mimozemským rasám, ale nakonec se usadili v souhvězdí Andromédy v hvězdném systému "Zenetae". Collier popisuje charakter Androméďanů následovně:
"Všechno, co technologicky vytvoří, se používá k pokroku jejich rasy. Je to pouze pro vzdělávací účely. Avšak, může se to také použít v případě obrany. Nemají armádu jako takovou, jsou to vědci. To, co dělají je, že posílají své děti do škol kamkoli od 150 do 200 let našeho lineárního času. Učí své studenty všemu umění a vědě. Jsou doslova mistři ve všem. Pak, v určitém bodě, se rozhodují, co chtějí dělat a mohou si kdykoli rozmyslet cokoli a dělat něco jiného.Takže jsou jim poskytovány veškeré nástroje. Vše je pro vzdělání. Nic pro rozptýlení. Nikdy by neplánovali vytvořit televizi jako prostředek k rozptýlení. Vše jim má pomoci se vyvíjet a jejich věda a technologie se může použít pouze z obranných důvodů - většinou holografický materiál."

Nejpozoruhodnější rys Anrdoméďanů je, že jsou nápomocní ve Výboru Androméďanů, což je asi skupina přibližně 140 hvězdných systémů, které rokují o Zemi. V roce 1997 při rozhovoru s Collierem, popisoval porady tohoto Výboru následovně:
"Dnes je v naší galaxii mnoho výborů. O těchto radách nevím všechno, ale vím o radě Androméďanů, což je skupina bytostí ze 139 různých hvězdných systémů, kteří drží spolu a diskutují o tom, co se děje v galaxii. Není to politické těleso. To, o čem se nedávno diskutovalo je tyranie v naší budoucnosti, 357 let od nynějška, protože to ovlivní každého. To, co zřejmě udělali skrze cestování časem, je, že byli schopni zjistit, kde se odehraje významný přesun v energii, který způsobuje tyranii za 357 let v naší budoucnosti. Vystopovali to zpět až do našeho solárního systému a byli schopni to sledovat dále až na Zem, na Měsíc a Mars. Na tyto tři místa. První setkání Androméďanské rady mělo rozhodnout, zda přímo zasáhnout nebo ne, v rámci událostí, které se zde odehrají. Podle Moraneye, existovalo jen 78 systémů, které se setkaly poprvé. Z těchto 78 se méně jak polovina rozhodla, že s námi nechtěli vůbec nic dělat, bez ohledu na problémy. Myslím, že je skutečně důležité, že vy víte, proč s námi nechtěli nic dělat. Mluvíme o hvězdných systémech, které jsou stovky miliónů světelných let daleko od nás. Dokonce i někteří, kteří se s námi nikdy nesetkali. Znali totiž vibrace planety, které se na tom odráží. Důvody proč s námi nechtěli nic mít vyplývají z jejich perspektivy: pozemšťané se nerespektují, jednak navzájem a jednak svou planetu. Co může mít pro pozemšťany hodnotu? Naštěstí, většina výboru vyslovila názor, že vzhledem k tomu, že Země byla po více jak 5700 let manipulována, zasloužili bychom si příležitost dokázat sami sobě - přinejmenším se o to pokusit, dokázat druhé části rady, že se mýlí."

Další kontaktér zmiňující se o Androméďanech je "Adrian", kterého podrobně zkoumal a vyzpovídal badatel Sean David Morton a zjistil, že je věrohodný. Adrianovu výpověď podpořily rozsáhlé fotografie, film a svědecké výpovědi. Podle Adriana, hrají Androméďané důležitou úlohu při zakládání výborů, které přemítají o pozemské budoucnosti, což nezávisle potvrzuje Collierova výpověď. Androméďané jsou z hlavních mimozemských ras nejvíce zodpovědní za kruhy v obilí. Argumentuje tím, že kruhy v obilí mají opravdu lidstvo jak inspirovat o možnosti mimozemských komunikací, tak varovat před důsledky negativních mimozemšťanů vyplývající z jejich činností a z manipulace s lidmi.

Hlavní aktivita Androméďanů se zdá být usnadňování rozhodnutí Galaktické komunity při potýkání se s obtížnými problémy, jako je současná situace na Zemi, dále pomoc při inovačních strategiích v rámci řešení konfliktů, při vzdělávání mladých a při inspiraci lidstva možnostmi mimozemského kontaktu. Globální řešení, která podporují se týkají asistence při růstu duchovních/krystalových/duhových dětí, mírového vzdělání, odhalování manipulace v elitě, podpora zlepšení globální vlády, diplomacie a řešení konfliktu.


Siriani ze Sirius A
O další skupině mimozemšťanů se říká, že pocházejí ze Siria, což je binární hvězdný systém, který údajně poskytuje přístřešek vyspělému životu kolem jejich hlavních hvězd Sirius A a Sirius B. Sirius A je modrobílá hvězda, která je přibližně 8,6 světelných let daleko od Země, 20x světlejší než Slunce a je tou nejzářivější hvězdou na noční obloze. Na rozdíl od něj, Sirius B je bílé trpasličí slunce, které se pohybuje v rozmezí 8 až 32 astronomických jednotek od Sirius A ve velkém eliptickém orbitu. Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius A následovně:
"Na Siriu A existuje rasa bytostí, lidé se tam nazývají Katayy. Pokládají se za přátelské. Mnoho lidských ras tam má rudou pokožku. Jejich předci jsou jedni z prvních Lyřanů, kteří utekli se ženami a dětmi během války. V oceánech mají velryby, chobotnice a žraloky. Je to rasa, která je umělecká. Mají hudbu a jsou spojeni s přírodou. Jsou stavitelé s nejsou příliš političtí. Jejich vlády jsou založeny na "duchovní technologii", která používá zvuky a barvy."

Rasové charakteristiky Sirianů naznačují, že byli původně obyvateli kolonie na Veze.

Collier o Sirianech říká, že používají zvuk a barvy jako druh "duchovní technologie", což naznačuje, že se specializují na vytváření obyvatelnosti planet, na kterých přetvoří podmínky vhodné k evoluci života změnou "bio magnetické energetické" sítě. Následující telepatická komunikace poskytuje více informací o Sirianech jako stavitelích nových planetárních struktur v rámci změny "bio-magnetické energetické sítě," která pomáhá evoluci lidstva a jiným formám života:
"Oni jsou původními staviteli vašich sítí, architektury, na základě které byla vybudována vaše planeta. Proto jsou užiteční při rozeznávání geometrie pro zasvěcené a při poznávání zákonů fyziky vašeho domovského světa. Mohou vám pomoci také při konstrukci nové sítě, při budování nového systému, který je přiměřený pro vaše další výzvy. Takže řekli bychom, že Siriané jsou výbornými spojenci v navrhování strategické práce, která leží před vámi."

Alex Collier tvrdí, že intervence Sirianů A, je díky chybám, které udělali ti, ze Siria B v rámci technologických předávání a dalších forem pomoci, které poskytli lidstvu:
"Já to chápu tak, že ti ze systému Sirius A se snaží být prospěšní a pomáhat, protože cítí zodpovědnost za ty, kteří osídlili Sirius B, a kteří byli původně také ze Siria A."

Bytosti ze Siria A mohou pomáhat při globálních řešeních jako je ochrana životního prostředí, podpora biodiverzity, pomoc při pozvedávání vědomí a při evoluci biosféry.

Ummité
Ummité jsou popisováni jako mimozemšťané z planety Ummo, o které se tvrdí, že je 14,6 světelných let daleko a možná leží v hvězdném systému Wolf 424. Hráli významnou úlohu v rozšiřování vědeckotechnické literatury a předmětů. Ummité kontaktovali vybraný počet jedinců a rozdávali jim podrobné technické informace o různých technologiích a revolučních technologiích, které by rozšířily vědecké znalosti za hranici běžných ortodoxních teorií. Jediný fyzický kontakt, který měli Ummité vůbec s někým, kromě telefonických hovorů a posílání technických informací pravidelnou poštou, byl najatý písař, který popisoval, jak vyvíjel snahu a nakonec odhalil identitu Ummitů:
"Mezi lety 1967 a 1975 členové Madridské skupiny (španělští badatelé UFO, kteří vědí o existenci Ummitů) obdrželi dopis od muže, který tvrdil, že je písařem pro Ummity. Podal si inzerát do novin a hledal práci a následně na to jej navštívili dva vysocí, světlovlasí, slušně oblečení muži. Řekli mu, že jsou dánští lékaři a ptali se, zda by pro ně mohl psát vědecký materiál na pravidelné bázi. Zpočátku šlo všechno dobře až do dne, kdy si přečetl následující větu: "Pocházíme z nebeského tělesa jménem Ummo, které je 14,6 světelných let od Země." Vzal to a zeptal se doktorů, ti nakonec připustili, že vůbec nejsou dánští lékaři, ale mimozemští návštěvníci. Aby dokázali svou identitu, vytvořili drobnou kouli, jen asi 3 cm v průměru, kterou jeden z nich umístil do vzduchu před písaře. On se do ní podíval a k jeho překvapení uviděl scénu, která se odehrála v té samé kanceláři, ale předchozího dne, kdy se jeho žena obávala, že dánští lékaři by mohli být špióni."

Avšak existuje dobře zaznamenaná veřejná událost, říkající, že vesmírná loď Ummitů přistála poblíž Madridu 10.6.1967, což oznámili Ummité několik dní předtím vybrané skupině badatelů UFO. Zdá se, že přístup Ummitů má být nápomocný při vědeckém rozvoji a inovačních technologiích a teoriích, které pomáhají při oslovování globálních problémů, které vyžadují technická řešení. V roce 1973 díky nejistotě ohledně nukleární války na Zemi, ukončili Ummité svůj pobyt na Zemi a odešli. Nato poslali následující vzkaz v roce 1980 dr. Antoniu Riberovi, jednomu ze španělských badatelů UFO, kterého zaujal jejich případ:
"Po dobu 30ti let jsme studovali vaší vědu, kulturu, historii a vaší civilizaci. Všechny tyto informace jsme donesli z vaší Země na Ummo v našich titanových krystalech se systematicky utříděnými daty. Předvedli jsme vám naší kulturu a naší technologii v čistě popisné formě - takže ji nemůžete převést nebo realizovat prakticky. Učinili jsme tak, protože jsme si se smutkem povšimli, že zaměstnáváte své vědce hlavně pro válku a ničení sama sebe, což pokračuje jako váš hlavní záměr. Jste jak děti hrající si s hrozivými a nebezpečnými hračkami, které vás zničí. Nemůžeme nic dělat! Vesmírný zákon říká, že každý svět se musí ubírat svou vlastní cestou, aby přežil nebo zahynul. Vy jste si zvolili tu druhou cestu. Ničíte svou planetu, vyhlazujete druhy zvířat a kontaminujete svou atmosféru a moře, což je až dosud nezvratné. Se smutkem hledíme na vaše šílenství a chápeme, že lék je pouze ve vás samotných. Nemůžeme se těšit z vaší budoucnosti, protože vaše psyché je zcela nepředvídatelné a vrtkavé hraničící s paranoiou. Jako vaši starší bratři ve vesmíru si naléhavě přejeme s upřímným srdcem vaší spásu. Nezničte vaší překrásnou, modrou planetu, vzácný atmosférický svět, který si pluje tak majestátně vesmírem, plný tolika života. Je to vaše volba!"

Přestože nemůžeme znát přesně, jak nás ovlivnila asistence Ummitů, protože to bylo do značné míry utajeno, zdá se, že je jisté, že to bylo významné zajiskření při inovačních vědeckých iniciativách, alespoň podle řady technicky kompetentních profesionálů a soukromých občanů.

Alfa Centauřané
Další mimozemskou rasou, která se zdá, že hraje podstatnou roli v lidských záležitostech, jsou bytosti z hvězdného systému Alfa Centauri. Alex Collier tvrdí, že Alfa Centauřané jsou jednou z ras navštěvujících Zemi. Nejpřesvědčivější výpověď podporující přítomnost Alfa Centauřanů je Elizabeth Klarer, která má vysokou úroveň spolehlivosti uvnitř britské armády při monitorování UFO. Klarer byla zřejmě kontaktována Alfa Centauřany a nakonec ji na pár měsíců vzali na Alfa Centauri, aby měla dítě, jejímž otcem byl Alfa Centauřan Akon. Klarerin popis Alfa Centauřanů poskytuje živé svědectví toho, jak se moudře využívá technologie ku prospěchu jak lidstvu, tak ekosystému. O Alfa Centauřanech se říká, že jsou mírumilovní a opravdu si přejí pomáhat lidstvu při zacházení s jeho evolucí.

Dřívější údajný zaměstnanec tajného projektu Montauk a Philadelfských projektů Al Bielek, hovořil s množstvím mimozemšťanů, včetně těch z Alfa Centauri. Bielekova výpověď je možná jedna z nejbizarnějších a nejkontroverznějších případů v bádání UFO, avšak jeho výpověď je souvislá a shodná a podle nezávislého badatele Johna Quinna je velmi důvěryhodná a existuje mnoho důkazů na podporu jeho tvrzení. Alfa Centuřané, podle Bieleka zřejmě poskytují jakousi formu útočiště a ochrany lidem, kteří si zaslouží pomoc při setkání s represivní politikou stínové vlády. V rozhovoru, se Bielek vyjadřoval o povaze dohody s Alfa Centauřany následovně:
"Mají tři raketoplány provádějící pravidelnou kyvadlovou dopravu z této planety na Alfu Centauri 4, která je podle dohody bezpečným azylem pro lidi po kterých pátrá americká vláda. Je to ujednání. Dostat se k nim trvá jen asi 12 hodin. Patrně si s sebou vzali všechny své rodiny, což znamená sestry, bratry, otec, matka a kdokoli je s nimi. Pokud vím, jsou tam stále.
Jejich tělo vypadá jako lidské, přesně stejné. Je tam však mnohem nižší populace na planetě. Nejsou přelidnění. Je to vyspělá civilizace, o něco dále než ta naše - ne však o mnoho, ale jsou před námi. Kdyby jste navázali styk - ale já nevím jak se to odehrává - pokud navážete styk a požádáte o azyl, pokud vystaví kartu, prostě nastoupíte do raketoplánu a je to, jedete."

Hlavní aktivita Alfa Centauřanů může tudíž spočívat v podpoře sociální spravedlnosti a lidské svobody a v zodpovědném používání vyspělé technologie. Globální řešení, která mohou být Alfa Centauřany podporována v sobě zahrnují sociální spravedlnost na celosvětové úrovni, vytváření zón míru či mírových útočišť, lidská práva a dlouhodobě udržitelný vývoj.

Arkturiáni
Poslední zkoumanou mimozemskou rasou jsou Arkturiané, o kterých se říká, že kdysi osídlili Zemi svými členy a pravděpodobně spolu-existovali v míru s jinými rasami. Podle Adrewse: "Ve starověku byla tato planeta rozdělena do sektorů mezi čtyři různé skupiny: Blonďatí, Šedí, velké bytosti podobné ještěrům ze systému Capella a bytosti ze systému Arktus." Andrews pokračuje v popisu a říká, že Arkturiáni hrají v současné době roli pozorovatele v aktuálně probíhajícím boji mezi mimozemskými skupinami o Zemi a její populaci. Collier popisuje Arkturiány také jako bytosti z jedné rasy, která působí na Zemi a že "se snaží pomoci."

Podrobnější popis dle Colliera:
"Tato skupina bytostí se usadila v souhvězdí Arkturius. Tyto lidské rasy jsou velmi skromné a z velmi specifických důvodů se zapojují do činností na Zemi. Myslí si o sobě, že jsou léčitelé. Honosí se velkým rozkvětem technologií v umění fyzického léčení i emocionálních a duchovních těl. Je známo, že v dávné minulosti zasahovali, aby pomáhali řešit velmi obtížné konflikty v naší oblasti vesmíru tím, že se podělili o svou unikátní schopnost ukazovat ostatním, jak integrovat své systémy důvěry a citů při řešení konfliktů. Mohou být velmi tiší a budou se držet pohromadě. Oni, jako skupina, udělali mnoho, aby pomohli pozvednout celkovou úroveň vědomí v našem vesmíru."

Většina informací o Arkturiánech pochází od těch, co říkají, že s nimi mají telepatickou komunikaci. Například dr. Norma Milanovič ve své knize "We, The Arcturians" popisuje svou komunikaci s Arkturiany skrze jistou formu počítače za pomocí automatického písma. Tvrdí, že Arkturiané jsou zde, aby: ".....pomohli Zemi až vstoupí do Nového Věku duchovnosti. Nemohou se plést do svobodné vůle nebo procesu činění rozhodnutí jakéhokoli pozemšťana, ale jsou zde, aby vzdělávali a pomohli pozvednout vibrace všech, kdo si zvolí cestu do nové dimenze, do které Země vstupuje."

Arkturiané prý mají vysoce vyvinutou duchovní kulturu, která je dobře informovaná a která jim v galaxii propůjčuje velký vliv. Další jedinec, který telepaticky komunikuje s Arkturiány tvrdí, že mají na Zemi následující misi:
"Celkově jsou Arkturiané průvodci a správci zkušeností s kontaktem. Obecně chovají přání vidět zlepšení. Vidět vás se učit, tak jak je jen možné tímto procesem docílit a také asistovat vám jakýmkoli způsobem mohou. Avšak, jejich spříznění je na budoucnosti planety jako celku a přiklání se k tomu, mít co nejvíce nezainteresovaný přístup. Směřují k tomu, že učiní i poslední díl práce pro získání nejvyššího účinku. Zjistíte, že jsou v tom schopní a nápadití. Mohou vám být užiteční při učení jak si s tím pohrát a jak čekat na ten správný čas a jak udělat pár důležitých věcí, které musíte udělat úspěšně."

Hlavní aktivita Arkturiánů se tudíž jeví tak, že jsou jednou z integrujících se duchovních hodnot s vyspělými technologiemi. Mohou pomoci při poskytování strategických rad ohledně transformace planetárního systému, politických a sociálních systémů, mohou pomoci lidstvu při účinné koordinaci se všemi mimozemskými rasami, v diplomacii a při řešení konfliktů.


Hlavní aktivity Arkturiánů a dalších mimozemských ras, které leží mimo Vojensko-Průmyslový Mimozemský Komplex v tabulce:

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Baush Baush | Web | 12. ledna 2014 v 22:01 | Reagovat

Nevěděla jsem, že se mimozemšťané nějak dělí. Zajímavé :)

2 PAVLÍNA PAVLÍNA | 25. července 2015 v 16:15 | Reagovat

TO VYSVĚTLUJE PROČ SYN MÁ NADANÍ NA MATEMATIKU A ŽE JE ARKTURIÁN

3 Elfka Elfka | 21. prosince 2015 v 15:41 | Reagovat

Ahojky, moc děkuji za něco tak zajímavého. Zaujalo mne, kolik informací je zde zveřejněno. Proto bych se ráda obrátila s prosbou, zdali někdo nevíte, kdo žije na Kasiopee.

4 Q Q | 25. listopadu 2016 v 12:29 | Reagovat

[1]: NEVĚDĚLA? JAK TO MŮŽEŠ NEVĚDĚT?
TO JE STEJNÉ, JAKO NEVĚDĚT, ŽE JE NA NEBI SPOUSTU HVĚZD, NIKOLIV JEDNA NEBO DVĚ.

MÁM OČI - NIC O TĚCH HVĚZDÁCH NEVÍM, ALE VIDÍM, ŽE TAM JSOU - TOTÉŽ S MIMOZEMŠŤANY.

"NEVĚDĚLA JSEM, ŽE EXISTUJE VÍCE SOUSEDŮ KOLEM NAŠEHO DOMU"
--- TO SE NEDÁ NEVĚDĚT. KAŽDÝ VÍ, ŽE KOLEM SVÉHO DOMU MÁ HROMADU SOUSEDŮ, JENOM O TĚCH SOUSEDECH NIC NEVÍ. OBDOBNĚ KAŽDÝ VÍ, ŽE JE SPOUSTU DRUHŮ MIMOZEMŠTANŮ.

5 Q Q | 25. listopadu 2016 v 12:32 | Reagovat

[2]: NO... DLE MÉHO SELSKÉHO ROZUMU - POKUD JE TVŮJ SYN ARKTURIÁN, TAK SES S ARKTURIÁNY MUSELA BĚHEM SVÉHO ŽIVOTA SETKAT.

ASI SOTVA BY JSI MĚLA SYNA ARKTURIÁNA A PŘITOM ARKTURIÁNY NIKDY NEVIDĚLA.

6 Q Q | 25. listopadu 2016 v 12:36 | Reagovat

[Smazaný komentář] NEMOHU ZNIČIT SVÉ ZBRANĚ, PROTOŽE ŽÁDNÉ NEMÁM.
JE TO "NATO" KTERÉ MÁ ZBRANĚ.
A "NATO" OHROŽUJE SVÝMI ZBRANĚMI CELÝ SVĚT, VČETNĚ MĚ, VČETNĚ VŠECH LIDÍ KTEŘÍ - CHTĚ NECHTĚ - ZE SVÝCH DANÍ NA ZBRANĚ "NATO" PŘISPÍVAJÍ.

JÁ NECHCI, ABY "NATO" ZBROJILO, ALE NEMOHU TO NIJAK OVLIVNIT.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."