Mou knihu si můžete pořídit ZDE

Zbavuji se některých věcí: knihy, učebnice, oblečení, šperky... Pokud byste měli zájem: ZDE


Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Dělení mimozemšťanů: Šediváci a Reptiliáni

7. ledna 2014 v 11:22 | Adri |  Druhy Mimozemšťanů
Následuje druhý díl seriálu, ve kterém se dozvídáme o druzích mimozemských ras. Zaměříme se na rasy spolupracující s vojensko průmyslovým mimozemským komplexem (MIEC), tedy těmi, kteří nám povětšinou škodí a je lépe se od nich držet dál.Malí Šedí (Šediváci)
Mimozemské rasy této skupiny, kde jsou všudypřítomní Šediváci z hvězdného systému Zeta Recticulum a ze souhvězdí Orion, popisuje většina unesených a ti také figurují výhradně ve zprávách o haváriích UFO. Robert Dean zahrnuje Šediváky do skupiny mimozemšťanů, kteří jsou popisováni v Analýze NATO. Plukovník Philip Corso, který sloužil v Eisenhowerově administrativě a později vedl Sekci Zahraniční Technologie při oddělení Vývoje a Výzkumu armády USA tvrdí, že byl svědkem těla mrtvého "Šediváka" odstraněného z Roswellu v roce 1947. To, co viděl se shoduje s klasickým popisem 1,20 m vysokého mimozemšťana s velkou hlavou, velkýma očima ve tvaru mandle, úzkým tělem a vytáhlýma rukama a nohama. Další klasický popis je od Travise Waltona, který měl únosový zážitek se Šediváky:
"Byli velmi malí, menší než 1,50 m a měli velké a holé hlavy, žádné vlasy. Jejich hlavy byly protáhlé, velké. Vypadali jako nějaké zárodky. Neměli obočí ani oční víčka. Měli velké oči - ohromné oči - téměř celé hnědé bez bělma. Nejstrašidelnější věcí na nich byly oči. Ach ty oči, zíraly skrze mě."

Známí badatelé únosů do UFO Dr. David Jacobs, Budd Hopkins a později i Dr. Karla Turner poskytují podrobné studie škodlivých aspektů únosů do UFO. Tito badatelé zjistili znepokojující důkaz škodlivého zacházení s jedinci, kteří byli vzati na palubu UFO. Ženy byly nedobrovolně vystavovány genetickému programu zaměřeného na reprodukci lidsko-mimozemských hybridů a dospělí hybridi prováděli ponižující sexuální aktivity na unesených ženách. Mnoho unesených souhlasí s tím, že Šedí jsou hluboce zapojeni do vývoje hybridních lidí - Šedé rasy, která by byla vhodným nositelem pro další krok k lidskému vývoji. Badatelé jako je Jacobs říkají, že tohle je důvod pro poplach a také pro nastolení otázky o přímé hrozbě vůči lidské svrchovanosti.
Podle plukovníka Corsa, byli Šedí zapojeni do dohod s Eisenhowerovou administrativou, které armádní úředníci vidí jako formu "vyjednané kapitulace", při které získali Šedí povolení pro únosy civilistů a k "rozšiřování" svého biologického programu. Clifford Stone rozlišuje mezi "dobrými" a "špatnými" mimozemšťany a o Šedých mluví jako o součásti těch "špatných", páchajících ohavné únosy a říká, že si vláda USA není jistá, jak to odhalit veřejnosti:
"Ti dobří jsou, no řekl bych, že mají jakýsi toulavý (nomádský) styl života. To, o čem se mluví jako o nezasahování do ostatních životních forem je kosmický zákon. Ti toulaví nebo kočující, jdou spolu s tímto zákonem. Šedí porušili vesmírný zákon.... Myslím, že tu existuje snaha těch druhých mimozemšťanů učinit kontakt s lidmi na úrovni naší vlády, ale to, co se děje teď je, že americká vláda zjistila v roce 1983 nebo tak nějak, že nejedná s těmi hodnými, a teď ve skutečnosti neví, co s tím dělat."

Šediví jsou velmi aktivní v únosech lidí, genetických experimentech, monitorování lidí skrze implantáty, v kontrolování či programování mysli, klonování a ve vytváření hybridních lidí. To přispívá k systémovým globálním problémům jako jsou jedinci traumatizováni únosovými zážitky, geneticky upravení lidé, implantáty pro monitorování lidí vedoucí k celkové pasivitě populace díky hypnotickému či kontrolovanému programování mysli a také zohavená zvířata na farmách (nejčastěji se jedná o dobytek).


Vysocí Šedí/Bílí
Druhou významnou rasou v této skupině mimozemšťanů jsou "Vysocí Šedí", které popisuje Robert Dean jako "skupinu velkých, říkám velkých, protože jsou 6-8 stop někdy možná 9 stop vysocí a jsou humanoidní, ale jsou velmi bledí, bílí, nemají žádné vlasy ani chlupy na těle." Vysocí Šedí jsou popisováni jako ti, jejichž původ je v souhvězdí Orion a podle Dr. Arthura Horna mají roli dohlížet na Šedé:
"Na Malé Šedé dohlíží v dosahu jejich vlastního postavení jiní Šedí, vyšší, asi 7-8 stop vysocí. To jsou ti mimozemšťané, kteří vlastně realizovali "diplomatickou" misi, jako jsou tajně sjednané dohody s hlavami pozemských vlád. Jak jsem se zmínil, šedí obecně a ti malí 3-5 stop měřící šediváci se především spojují se žoldáky."

Podpora pro diplomatickou roli, kterou sehráli "Vysocí Šedí", pochází od Williama Coopera, dřívějšího poradce Námořní zpravodajské služby, který tvrdí, že viděl tajné dokumenty, kde "Vysocí Šedí" vyjednávali dohody s Eisenhowerovou administrativou na setkání začátkem roku 1954.
Později v roce 1954, rasa šedých mimozemšťanů s velkými nosy, kteří byli na oběžné dráze Země přistála na Hollomanově letecké základně. Dosáhlo se základních dohod. Tato rasa se identifikovala jako bytosti z planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které my říkáme Betelgeuse. Oznámili, že jejich planeta umírá a v nějaké neznámé budoucnosti tam oni již nebudou schopni dále přežít.
Setkání na Hollomanově základně v Novém Mexiku bylo údajně místem pozdějších setkávání s mimozemšťany, kteří podepsali dohodu v roce 1954. V letech 1972 - 73 například, producentům Robertu Emeneggerovi a Allanu Sandlerovi byl údajně nabídnut filmový záznam ze setkání s Šedými mimozemšťany, které se odehrálo na Hollomanově základně v roce 1971, kterým byli svědky. Cooper vysvětloval podmínky dohody z roku 1954 dosažené mezi Šedými mimozemšťany následovně:
"Dohoda prohlašovala, že mimozemšťané nebudou zasahovat do našich záležitostí a že my nebudeme zasahovat do jejich. Budeme udržovat jejich přítomnost na Zemi v utajení. Vybaví nás vyspělou technologií a pomohou nám s naším technologickým rozvojem. Nebudou uzavírat žádné další smlouvy s jinými pozemskými národy. Mohou unášet lidi na určité omezené a pravidelné bázi za účelem lékařských zkoumání a monitorovat náš vývoj s výhradou, že lidem nebude ubližováno, budou po únosu vráceni, na samotnou událost si nebudou nic pamatovat a že tento mimozemský národ poskytne skupině Majesty Twelve seznam všech lidských kontaktů a unesených na pravidelných plánovaných schůzkách."

Pokud jde o fenomén únosů, Dr. David Jacobs vyvozuje z vyčerpávajících analýz 60ti případů ve své knize "Secret life", že Vysocí Šedí v tom hrají dozorčí roli. Zjistilo se, že Velcí Šedí byli přítomni při mnoha únosech, které Jacobs zkoumal skrze hypnotické regrese unesených a kteří byli pod velením malých šedých, kteří figurovali u většiny unesených.

Nedávno, bývalý letecký mechanik publikoval své paměti, ve kterých odhaluje rozsáhlou komunikaci s různými "Vysokými Šedými", kterým říkal "Velcí Bílí" podle jejich křídově bílé pleti a bílých vlasů. Hall byl umístěn na letecké základně v Nelis od roku 1965-67, kde bylo jeho povinností obsluhovat meteorologické balóny pro Air Force z místa na základně Indiana Springs. Popisuje své vzájemné působení s "Vysokými Šedými" na začátku roku 1965 a to, jak on a další technici se vyrovnávali s jejich rušivou přítomností. Hall líčil celý seznam incidentů, kdy "Vysocí Šedí" terorizovali ostatní vojenské techniky, kteří jim nerozuměli, překvapovali je a nebo jim nějak vyhrožovali. Hall například líčí jednu "Vysokou Šedou", která chtěla zabít jednoho vojenského mechanika, který nešťastnou náhodou trefil její dítě kamenem a zlomil mu ruku. Incident vedl k výhrůžkám "Vysokého Bílého" smrtí technikovi pokud okamžitě neodejde a neslíbí, že se nikdy nevrátí.

Jiní technici měli podobná setkání s "Vysokými Bílými", kdy jim bylo vyhrožováno na životě pokud vystraší děti "Vysokých Bílých" nebo pokud nebudou dodržovat jejich rozkazy. K těmto hrozným činům byl dán souhlas Pentagonu, který monitoroval chování "Vysokých Bílých", Halla a ostatní vojenské techniky. Pouze Hallovi bylo dovoleno podělit se o druh jistého intimního chování protože měl inteligenci a odvahu vzájemně komunikovat s "Velkými Šedými/Bílými" přátelským způsobem. Kromě toho zřejmě zachránil život jednomu dítěti "Velkých Bílých" a to vedlo k tomu, že se spřátelil s "Vysokými Bílými" a ti jej začlenili do projektu umožňujícím mu studovat vzájemné působení lidí a Velkých Bílých. V těchto případech projevovali "Velcí Bílí" pozitivnější charakterové vlastnosti jako je přátelství a odhalovali Hallovi pokročilé technické znalosti při svých vzájemných stycích.

Významné však je, že "Velcí Bílí" se začali objevovat v oblasti pouště Mojave v roce 1954, což naznačovalo, že byli spojeni s dohodami dosaženými v roce 1954 mezi "Vysokými Šedými" a Eisenhowerovou administrativou z roku 1954. Hall dále popisuje jak je pravidelně vídal v přítomnosti generálů letectva a dalších starších úředníků, kteří uznávali zastupitelský statut vedoucích "Velkých Bílých".
"Vysocí Šedí" a nebo "Vysocí Bílý" zastupují fungující model toho, jak se "lidský" tak i "šedý" biologický materiál může kombinovat, a proto hrají vedoucí úlohu při asistenci malým šedým ve vzájemném "působení" s lidmi k vývinu vhodných hybridních druhů. "Vysocí Šedí/Bílý" v různých zprávách týkající se komunikace, zastrašují lidi a chovají se jaksi "nemocničním" způsobem, který připomíná lékaře, který řídí nějaký experiment. "Velcí Šedí/Bílý" se nejvíce zajímají o genetické experimenty, o vytváření hybridní, lidsko-mimozemské/šedé rasy, o kontrolu mysli a o diplomatické dohody se "stínovou vládou". Globální problémy, které jsou ovlivňovány "Velkými Šedými/Bílými" se týkají geneticky upravených lidí, implantátů pro monitorování lidí, získávají celkově pasivní populaci díky hypnotickému ovládání mysli, týkající se vlivu nad elitní skupinou, která rozhoduje, dále infiltrace do národních bezpečnostních složek a zneužívání lidských práv civilistů a vojenského personálu.


Reptiliáni
Další významná mimozemská rasa v této skupině, kterou popsal Dean jako humanoidé s ještěrčími vlastnostmi jsou asi 6-8 stop vysocí Reptiliáni. Mimozemská rasa Reptiliánů je podle popisů jak původní obyvatel Země, tak také z okolních hvězdných systémů. R.A.Boulay analyzoval rozsáhlé historické zdroje a říká, že existuje dostatečný důkaz, který podporuje závěry, že jistá prastará rasa mimozemských Reptiliánů osídlila Zemi a sehrála roli při tvorbě lidstva. Podle Thomase Castella, bývalého bezpečnostního úředníka v Dulce, existuje přísně utajované podzemní středisko zaměstnávající jistý počet mimozemských ras spolupracujících s jistým počtem agentur americké národní bezpečnosti a korporací. Původní Reptiliáni, ti pozemští, pracují bok po boku s lidmi a dalšími mimozemskými rasami.
".......někteří "reptoidé" (Reptiliáni) jsou původními obyvateli této planety. Touto vládnoucí kastou "mimozemšťanů" jsou reptiliáni....Byli prastarou rasou na Zemi, žili pod Zemí......Reptoidé se právem považují za "původní pozemšťany". Možná, že jsou to ti, kterým říkáme Padlí Andělé - možná ne. Ať je to jakkoli, my jsme pokládání na Zemi jen za "squattery" (samozvané nájemníky). Protože jsem byl starší bezpečnostní technik na základně v Dulce, musel jsem s nimi komunikovat na denní bázi. Kdyby byl nějaký problém, který by vyžadoval bezpečnost nebo videokamery, byl jsem tím, komu volali. Byla to reptiliánská "pracovní kasta", která obvykle dělala fyzickou práci v nižších úrovních v Dulce."

Podle Castella na nižších patrech v Dulce se výrazně porušovala lidská práva na zajatých civilistech společnými vůdci mimozemsko-lidského projektu. Willam Hamilton, uznávaný badatel UFO, zkoumal jak zařízení na základně v Dulce, tak tvrzení Tomase Castella a jeho důvěryhodnost. Zjistil, že je vysoce přesvědčivá:
"Může být nepřijatelné strávit, nebo uvěřit Thomasově příběhu. Ve skutečnosti se zdá, že je to součást nějaké živé noční můry. Existuje ovšem důkaz, že se na základně v Dulce dělo něco podivného. Má Thomas odpověď? Může to klidně být hrozná pravda ukrytá za pokračujícím jevem pozorování UFO, únosů a mrzačení skotu. Naše vládní zpravodajské složky měly stálý dohled na všechny aktivity UFO po mnoha desetiletí. Tyto neobvyklé jevy musejí mít neobvyklá vysvětlení. Můžeme být jen jednou předsunutou hlídkou v rozsáhlé, meziplanetární říši."

Podle Hamiltionových závěrů ohledně Castellova tvrzení a hodnověrnosti, jsem napsal rozšířenou zprávu o základně v Dulce a našel jsem důkaz, který se shoduje s Castellovým tvrzením týkajícího se zneužívání lidských práv různými mimozemšťany, americkými národními bezpečnostními agenturami a korporacemi.

Linda Moulton Howe, investigativní novinářka a badatelka UFO dělala rozhovor s "uneseným" jménem Jim Sparx, který tvrdí, že se setkal s určitým počtem Reptiliánů, těch původních žijících na Zemi. Podle Sparxe, původní pozemští Reptiliáni mají svou vlastní jedinečnou kulturu a komunikují s lidmi po staletí a asistují lidem při využívání zdrojů. Sparxovy bylo Reptiliány řečeno, že dospěli k jistému počtu tajných smluv s vládními úředníky. Sparxova tvrzení jsou ve shodě se zkušenostmi jiného "kontaktéra" Ole K., který říká, že se setkal s ženskou Reptiliánkou jménem Lacerta, se kterou udělal rozhovor při několika příležitostech a rozeslal rozhovory pod názvem "Lacerta Files". Podle Lacerty, Reptiliáni, kteří se vyvinuli na Zemi jsou odlišní od mimozemských Reptiliánů, kteří pravidelně navštěvují Zemi. Přestože existuje určitá debata nad věrohodností Ole K., jeho svědecká výpověď je věrohodná a shoduje se se Sparxem a dalším bádáním v oblasti Reptilánskéro druhu a stojí za úvahu lépe porozumět aktivitám Reptiliánů. Podle Lacerty smýšlení Reptiliánů vůči lidem je opatrné, protože vidí lidstvo jako primitivní druh, který je "majetkem" jiných mimozemských ras, které osídlili tuto planetu. Pozemští Reptiliáné, podle Sparxe těží z lidstva způsobem, který neprovokuje lidskou přítomnost na planetě. Z toho plyne, že se Reptiliáni drží smluv, které "podepsali" jiné mocnější rasy, zmiňovanými Lacertou.

Pozemští Reptiliáni jsou zapojeni do aktivit, jejichž výsledkem je manipulace s lidskou elitou a finančními institucemi, ovlivňují systém náboženské víry, militarizmus a mění historii lidské civilizace. Pozemští Reptiliáni přispívají k systémovým globálním problémům skrytým zneužíváním lidských práv, korupcí v elitě a kontrolou médií, rozvrací náboženské dogma, přispívají k historické amnesii a pěstují násilí.

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."