Mou knihu si můžete pořídit ZDE

Zbavuji se některých věcí: knihy, učebnice, oblečení, šperky... Pokud byste měli zájem: ZDE

Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

GMO a další jedy

VLIV NADMĚRNÉHO PŘÍJMU FLUORIDU LIV NADMĚRNÉHO PŘÍJMU FLUORIDU NA LIDSKÝ MOZEK

3. srpna 2017 v 10:35 | Adri
Podělím se s vámi o jeden skvělý článek z pera znamané doktory Anny Strunecké, kterou jako doktorku velmi obdivuji a je mi velkým vzorem.

Mezi širokou veřejnosti existuje názor o užitečnosti a nezbytnosti fluoridů v prevenci zubního kazu. Článek přináší přehled o potenciálních neurotoxických účincích nadměrného příjmu fluoridů a upozornění na to, že takový stav může způsobit dlouhodobá konzumace minerálních vod.

Nové poznatky o toxicitě hliníku a fluoru

26. června 2017 v 15:18 | Adri
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, katedra fyziologie a vývojové biologie, Praha,
Vojenská lékařská akademie JEP, katedra toxikologie, Hradec Králové

Ještě před dvaceti léty byl obsah fluoru v ekosystémech a v dietě velmi nízký. V poslední době se však trvale zvyšuje v důsledku používání solí fluoru v průmyslu, v zemědělství i v medicíně. Hliník, jako významný prvek zemské litosféry, se ještě v nedávné době vyskytoval ve formách těžko dostupných živým organizmům a byl proto považován za netoxický. S výskytem kyselých dešťů a širokým používáním solí hliníku nastalo výrazné zvýšení výskytu reaktivních forem těchto iontů ve vodě i v potravinových řetězcích.

Laboratorní výzkumy ukazují, že ionty fluoru a hliníku vytvářejí ve vodném prostředí fluorohlinitanové komplexy, které fungují jako analogy fosfátových skupin a aktivátory G proteinů. Vzhledem k důležitosti fosfátů v buněčném metabolizmu může představovat přítomnost fluorohlinitanových komplexů v lidském těle vážné nebezpečí pro lidské zdraví. Na základě výsledků mnoha rozsáhlých laboratorních i epidemiologických studií uvádíme v našem článku nový pohled na toxicitu iontů fluoru a hliníku a upozorňujeme na možné patofyziologické důsledky jejich dlouhodobého působení. Klíčová slova: fluorid, hliník, fluorohlinatové komplexy, ekosystémy, patofyziologické důsledky.

Látka v opalovacích krémech může poškozovat DNA

20. června 2017 v 16:10 | Adri
Vědci z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) Masarykovy univerzity v Brně přišli se zásadním zjištěním. Látka zvaná ethylhexyl metoxycinamát (EHMC), obsažená například v opalovacích krémech, ale i denních pleťových krémech, lacích na vlasy a parfémech, je pod vlivem ultrafialového záření nestabilní a může způsobovat poškození lidské DNA.

Aspartam

17. července 2015 v 11:44 | Adri
Více než miliarda lidí po celém světě konzumuje aspartam v jídle a nápojích a myslí si, že se jedná o bezpečnou látku. Tito lidé ale neví, že aspartam dnes zodpovídá za více než 75% všech problémů, které byly nahlášeny do ARMS - monitorovacího systému pro nežádoucí účinky, vedeného americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Aspartam je nejvíce známý pod obchodním názvem NutraSweet, Equal, Sweet One a Spoonful. Aspartam je syntetická chemická sloučenina, kterou tvoří zhruba 50% fenylalaninu, 40% kyseliny asparagové a 10% metanolu.

Nachází se v tisících druhů potravin, nápojů, sladkostí, žvýkaček, vitamínů, zdravotních doplňků a dokonce i léčiv.

Nebezpečné chemikálie v domácnostech

21. června 2015 v 11:55 | Adri
Seznam chemikálií

V různých detergentech a v ústních vodách je obsažená karbolka ze skupiny fenolů. Fenol je toxický a zejména lidé, kteří jsou vůči němu citliví, mohou reagovat již na velmi nízké koncentrace fenolu podrážděním dýchacích cest, poruchami srdeční činnosti, poškozením jater, ledvin a podrážděním očí.

Další z nebezpeč­ných chemikálií z domácích dezinfekčních prostředků je formaldehyd, podezřelý karcinogen. Ten je zejména v různých deodorantech pro WC.

Mobily štěpící lidskou DNA?

14. dubna 2015 v 11:33 | Adri
Podle dr. Bojana Alexandrova ze Střediska nelineárních studií v Národní laboratoři Los Alamos v Novém Mexiku ničí terahertzové vlny lidskou DNA. Tyto vlny doslova rozpojují šroubovicová vlákna. Nyní tým vědců z UT Dallas plánuje, že vezme čipy vysílající THz vlny a implantuje je do všech mobilních telefonů... Proč? Prý aby chránily preventivně naše zdraví a informovaly o našem možném špatném zdravotním stavu (například při nehodě/nečekaného infarktu) nejbližší pomoc. A taky zároveň sleduje, jestli neděláme něco nekalého.

Kontroverzní THz skenovací technologie je používaná na mnoha letištích a je již adaptována pro použití v mobilních telefonech. Studie terahertzového záření však také vedly k tomu, že experti začali bít na poplach kvůli výrazným zdravotním rizikům pro lidi.

Debakl očkování

12. února 2015 v 11:44 | Adri
Již v několika článcích jsem se zmiňovala o tom, že očkování není pro organismus dobré. Popátrejte v rubrice GMO a další jedy.

Jak si farmaceutické firmy kupují lékaře

22. ledna 2015 v 11:44 | Adri
Zdravotní péče se v USA stala miliardovým byznysem. Tvoří až 16% hrubého národního produktu. Státní příjem ze zdravotního průmyslu v současnosti přesáhl 420 miliard dolarů za rok a je na druhém místě, hned za zbrojním průmyslem. - Což je v podstatě taktéž smutné.

Hrozí nám otrava od zubařů?

10. ledna 2015 v 11:33 | Adri
Člověk je jediný druh, který je tak hloupý, aby se dobrovolně otrávil. Jako součást moderního života vyrábíme různé druhy chemických jedů, které se dostávají do ekosystému, řek a potoku, vzduchu, země atd. Nejen to, dokonce slučujeme toxické látky a plníme jimi naše potraviny - přitom víme, že jsou jedovaté a zásadně přispívají k epidemickým číslům chronických nemocí, které nás dnes sužují. O kterých látkách mluvíme? Čeká vás rychlá exkurze do světa toxických látek lidstva.

Skrytá hrozba mobilních telefonů

10. prosince 2014 v 11:44 | Adri
V Británii vlastní nyní 50 milionů osob mobilní telefon. Po celé zemi je rozmístěno 40 000 stožárů, vysílajících mobilní signál, ale pro právě zaváděné telefony třetí generace bude zapotřebí třikrát více těchto vysílačů. Šíří se informace, že někteří lidé, kteří žijí v blízkosti mobilních vysílačů, mají zdravotní potíže. Je to možno brát vážně?
 
 

Reklama

"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."