Máte jakýkoliv dotaz, kritiku, pochvalu? SMĚŘUJTE NA: all-is-magic@seznam.cz Podmínky dotazů ZDE. - Pokud svůj dotaz položíte do komentářů, může se stát, že jej přehlédnu!!
Chcete přiložit ruku k dílu? - zde

Symboly

Kříž

31. října 2018 v 11:16 | Adri

Přináším zajímavý úryvek z knihy, který vám vyloží něco o symbolice kříže. Symbolika je velmi složitá a komplexní věda, takže není řečeno vše, ale základy tam jsou.

Anastasia: V představách většiny dnešních lidí je kříž spojen výlučně s jedním světovým náboženstvím, s křesťanstvím. Podle mého názoru dělají přívrženci tohoto náboženství vše proto, aby se lidé o nic víc nezajímali. Vždyť kříž je velmi dávný symbol a objevil se ještě dávno předtím, než toto náboženství vzniklo. Zobrazení křížů a jejich modifikace byly známé již v období paleolitu. Symbol kříže například našli v památkách, které jsou datovány do období prvobytné společnosti. Vezměme si například dvacet tisíc let stará zobrazení v jeskyni Chauvet (Francie), která se díky mikroklimatu podzemí velmi dobře dochovala.

Rigden: A je třeba poznamenat, že tyto nálezy byly učiněny relativně nedávno. Kolik ještě existuje takových míst, o kterých lidstvo neví! Podobné artefakty jsou ale cenné pouze tehdy, když lidé chápou původní význam symbolů, a ne když se pouze kochají "podivuhodnými uměleckými díly předků" a spojují jejich význam s pojmy vzešlými z lidské mysli, jež je nasycena současnými náboženstvími.

NACISTÉ UKRADLI SYMBOL SLOVANŮM 2

11. října 2018 v 11:49 | Adri
pokračování článku...

Ведара - Vedara
%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_1.jpg
Symbol Žrece - Ochránce Starobylé Víry PrvoPředků (Kalen-Inglingů), kteří chrání zářící Starodávnou Moudrost Bohů. Daný symbol pomáhá poznat i používat starodávné Znalosti pro blahodárný vývoj Rodů a Starobylé Víry Předchůdců.

NACISTÉ UKRADLI SYMBOL SLOVANŮM

10. října 2018 v 11:47 | Adri
1.jpg
Symbolikou se řídí celý svět. Jenom slepci budou číst písmena, bylo kdysi řečeno vidoucími, a tak se stalo. Nacisté měli ale smůlu. Byla jim doporučena svastika levotočivá, ta destruktivní….

Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami.
Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti.

Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Oberegy nošené na těle, ženy je vyšívaly na oblečení a na bytové dekorace, muži vyřezávali na domy, násady nářadí a vytepávali na zbraně a zbroj. Každá Svastika působí určitým způsobem.

Velmi záleží na správném výběru a použití. Pokud vhodnou Svastiku použije člověk připravený přijmout její energetické působení, bude pracovat pro jeho blaho.

Pokud ale stejnou Svastiku použije člověk nepřipravený, bude její působení značně oslabené nebo dokonce může její energie působit proti němu. Z toho vyplývá, že ne každý symbol je vhodný pro každého a že je velmi důležitý správný výběr pro daný účel a konkrétního jedince či rodinu.

Převzato a přeloženo z www.ramhat.ru včetně vyobrazení, proto si nepřisvojuji autorství textů ani vyobrazení, pouze autorství překladu - překlad Věra Ovečková.

Had - symbol zla

13. července 2014 v 11:33 | Adri
V mnoha kulturách po celém světě si hadů nesmírně vážili a spojovali si je nikoli pouze se zlem, ale připisovali jim také moudrost, schopnost vhledu a léčebné schopnosti.

Základy kabaly

16. března 2014 v 11:11 | Adri
Židovská tradice zapovídá zaobírání se kabalou každému, kdo není starší čtyřiceti let a není zakotven ve víře a společenství lidu, z něhož kabala vyrůstá.

Výraz kabala
Slovo kabala pochází z hebrejského kořene kbl, který znamená tolik co "přijímat" nebo "obdržet", a jako podstatné jméno tedy "to /skrze tradici/ přijaté".
Co to však doopravdy znamená, ví pouze kabalista, a kabalista je ten, kdo se jako kabalistou narodil - toto tvrdil jeden významný židovský filozof. Kabala, někdy překládáno i jako "tradice", bylo židovské učení, rozvíjené od 12. století především v jižní Francii a Německu. Člověk se podle něj může přiblížit Bohu, a to tak, že bude božské síly poznávat postupně ve čtyřech světech a deseti sférách.
V kouzelných knihách, na amuletech, magických kruzích nebo na ochranných lístečncích se pravidelně setkáváme v heberejsým jménem Boha Jhwe (Jahve), který nazýváme kvůli čtyrem písmenům "tegrammaton". Nalezneme zde rovněž bezpočet hebrejských jmen andělů a hebrejská písmena, která na nás působí dojmem, že nedávají žadný smysl. Od 16. století se křesťanští učenci zajímali také o kabalistické spisy jako "Sefer ha-Sohar" (Kniha lesku) - i kvůli nápadnému charakteru hebrejské abecedy: latinské písmeno A je A a jinak nic.

Hebrejské písmeno Aleph se naproti tomu může číst jak jako A, tak i číslovka 1. A tak to jde dál , je B, Gimel G a 3, Jod je J a 10, Qoph je Q a 100 atd. (viz dole). Z toho rozvíjejí kabalisté techniky čtení jako jsou například "gematrie" nebo "notarikon". Vypočítá se číselná hodnota slova (nebo věty) a hledá se jiné slovo (nebo jiná věta) se stejnou číselnou hodnotou. Potom je třeba přemýšelt o tajném spojení mezi oběma slovy (nebo větami), aby se dalo proniknou hlouběji do tajemství tohoto pojmu. Středověký člověk věřil, že se prostřednictvím této číselné mystiky lze dozvědět, nejtajnější jméno Boha. Komu se to podařilo, ten byl stejně tak mocný jako Bůh, byl schopen provést znovu stvoření světa, a stát se nejmocnějším světovým kouzelníkem. Avšak pro většinu lidí znamenala hebrejská písmena pouze cizí, tajné znaky a byla pokládána za magicky obzláště účinná. Není bez zajímavosti, že proslulý florenstký filozof a humanista Giafrancesco Pico della Murandola ve své řeči "Důstejnost člověka" z roku 1486 s nadšením prohlásil, že bez znalosti kabaly nemůže vzniknou žádné magické dílo.

Zajímavost: Město Safed v severním Izraeli se považuje za město kabalistů. Vzniklo tam mnoho kabalistických listů.


Základní pojmy

Sefer Jecira - tzv. Kniha stvoření
Zohar - Kniha záře
Tóra - znamená Zákon
Masora - neboli Masoret, znamená Tradice, obsahuje způsoby čtení a opisování Tóry, atd. Byla podle ní sestavena mimo jiné i Rabínská bible.
Mišna - jsou komentáře k zákonodárnému obsahu Tóry založené na tradici. Znamená Opakování, Studium, Výuku.
Gemara - nejmladší doplněk komentáře, znamená Dokončení, odpovídá moderní právní vědě.
Talmud - spojení Mišny a Gevury (Učení, Studium), dohromady ho tvoří sbírky Mišna, Gemara, Midrašim a Boraita a Tosefta.
Berešit - první část teoretické kabaly, týká se Stvoření a jeho tajemných zákonů, je doložen v Sefer Jeciře.
Merkava - druhá metafyzická část teoretické kabaly jest nazývána Merkava, neboli Nebeský Vůz, doložena je v Zoharu.

Symbolika mandal

2. ledna 2014 v 11:22 | Adri
Barvy:
Růžová - vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti.

Fialová - je duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím. Působí na sedmou, korunní čakru.

Astrologické symboly

14. listopadu 2013 v 11:44 | Adri
Snad vám tyto symboly pomohou při luštění v horoskopech

Pár symbolů (1.část)

1. srpna 2012 v 19:37 | Adri
Lze uplatnit hlavně při výrobě amuletů.

Kříž se smyčkou
Egyptský, Nilský anch. Klíč k věčnému životu. Někteří léčitelé před ním varují. Přemisťuje energie, je tedy dobrý v léčení. Drží-li se za smyčku, přijímá energii z toho, na co ostatní ramena míří - nejlepší je proto mířit na nebe.
Odstraňuje problémy, léčí. Ochraňuje před vším špatným, pomáhá neutralizovat záření z elektrických spotřebičů - doporučuju lidem, kteří vysedávají dlouho u počítače a televize. Dává sílu k životu. Taktéž je symbol duchovna.
 
 

Reklama
"Přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se k mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem."

"Neexistuje osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. Osud je moc, která člověka ovládne, když neudělá nic."